Deportace a zákaz vjezdu: jaký je rozdíl

Během svého pobytu v schengenských zemích občané bývalého Sovětského svazu někdy porušují místní zákony, obvykle podléhající administrativnímu pochybení. Takové poruchy vždy znamenají určitá opatření ovlivňující vliv. Pachatelé jsou nejčastěji vyhoštěni a jsou nahlášeni informačním systému SIS. Existují však situace, kdy je cizím státním příslušníkům zakázáno po určitou dobu překročit hranici schengenského prostoru a o deportaci není řeč. Mnoho lidí si plete pojmy „zakaz“ a „deportace“, což není překvapivé, protože v obou případech jsou cizinci odnášení z možnosti překročení hranice určité země. Tyto postupy však mají odlišné důvody pro vyhoštění a další rysy. Pro pochopení tohoto rozdílu je třeba prostudovat podrobnosti těchto administrativních opatření.

Specifika zákazu a deportace

Deportace je vynucené vyhoštění jedné nebo více osob z určitého státu pod dohledem donucovacích orgánů. Cizinci je zároveň zakázán vstup na schengenské území po určitou dobu.

V Evropě je deportace častěji označována jako vyhoštění. Cizinec dostane šanci vstoupit a odjet sám. Jinak je po určité době zadržen a umístěn do vazby, která se drží pod kontrolou hodin. Připraví se potřebné dokumenty a poté uvedou danou osobu do letadla, autobusu, vlaku nebo jiného dopravního prostředku, který je přepraví zpátky do rodné země.

Důvody deportace:

-nedovolený hraniční přechod (včetně padělaných dokladů);

-porušení pravidel vízového režimu a trvalého pobytu;

-odklad víza; -z administrativních trestných činů.

Rozdíl v zákazu a deportaci

Pokud mluvíme o rozdílu mezi odkladem a zákazem vstupu, nemusíte být deportován, aby vám byl odepřen hraniční přechod. Jedná se o samostatnou míru omezení, která je založena na porušování podmínek pobytu v schengenském prostoru (porušení tranzitního režimu atd.). Ukazuje se, že pokud již opouštíte Německo nebo jinou zemi Schengenu, místní samosprávy na vás nemohou uvalit deportaci. Mohou Vám, ale zakázat vstup na území státu za neplatné vízum.

Je třeba poznamenat, že je možné podat návrh proti deportaci a ochránit práva cizince. To lze provést bez profesionální právní pomoci, ačkoliv „Advokat v Evpropě“ s.r.o. se těmito otázkami zabývají. Díky doporučením právníků a právních služeb budete mít možnost tento zákaz zrušit. K tomu je potřeba, aby se naši odborníci v konkrétním případě dozvěděli o termínu zákazu a dalších nuancí.

Na internetových stránkách naší společnosti se budete moci dozvědět více o rozdílu mezi zákazem vstupu a vyhoštění a také kontaktovat našeho zástupce.