Deportační razítka

Deportace je forma vynuceného vyhození ze země lidí, kteří nejsou jejími občany. Občan státu nemůže být deportován.

Vyhoštění není vždy deportace, existují mezilehlé případy. Je na místní imigrační autoritě, aby rozhodla. Obvykle před tím, než je v cestovním pasu razítko. Pokud pachatel nesouhlasí s rozhodnutím orgánů, může požádat o soudní řízení.

Postup jak a kdy se dávají razítka o deportaci

Proces vyhoštění se považuje za administrativní, a proto se provádí podle předpisů. V různých zemích se může mírně lišit, ale všeobecné rozhodnutí zní:

1.V případě dopadení cizince, je okamžitě převezen na policejní stanici.

2.Rozhodnutí o vyhození je obvykle učiněno orgánem územní migrace, ale pokud je osoba označena za kriminálníka, tak i další orgány mají právo rozhodnout.

3.Pak následuje postup deportace.

Informace o razítku pří deportaci

Je-li razítko označené, obvykle obsahuje informace o datu rozhodnutí a dobu na které rozhodnutí padá. Razítko na vyhoštění není vždy deportace. V některých případech může být pachateli vstup zakázán na několik let, v dalších případech je zákaz celoživotní. Na všechna rozhodnutí se můžete u soudu odvolat, ale čím závažnější porušení je, tím obtížnější je odvolání. V takové situaci bez právnické pomoci máte mizivou šanci na úspěch.

Důvody zákazu cestování:

  • Vízové problémy: porušení režimu nebo podmínek pobytu (zde bude napomáhat správnému počítání dnů za použití vízového kalendáře);
  • Drobné trestné činy (Jedná se o neplacení pokut!);
  • Trestné činy;
  • Ilegální pobyt v zemi.

Právní pomoc při deportaci

Při deportaci je to velmi složitý proces, kterým si musíte projít. Vyžádejte si us bezplatnou konzultaci a nechte advokáta ať to vyřeší za vás.