Odškodnění účastníkům dopravních nehod

Odškodnění účastníkům dopravních nehod

Nárok na odškodnění má každá osoba, která dopravní nehodu nezavinila. Pojistná společnost musí vyplatit náklady za dopravní nehodu každému, kdo je postižený v důsledku nehody, tzn. taky rodině, jestli ve výsledku dopravní nehody dojde ke smrti blízké osoby.

Na odškodnění má nárok:

  • řidiči, který nehodu nezavinil
  • všem pasažérů, včetně pasažérů auta, které nehodu zavinilo
  • chodcům nebo cyklistům
  • odškodnění může být vyplaceno aj v případě, jestli ten kdo nehodu zavinil ujel z místa nehody nebo neměl pojistnou smlouvu.

Odškodnění finančních prostředku při dopravních nehodách:

Když dojde k situaci, že blízká osoba v důsledku dopravní nehody zahyne, nejbližší rodinní příslušnicí mají nárok na odškodné:

  • za pokles finanční situaci v rodině
  • náklady na pohřeb
  • náklady za zdravotní péči, v následku psychologických potíží
  • alimenty, jestli poškozený byl živitel rodiny a má nezletilé děti
  • jednorázová výplata, která bude zprostředkovaná na ulehčení psychických a fyzických potíží členů rodiny