fbpx

Výplata dědictví v zahraničí

Výplata dědictví v zahraničí

Máme dlouholeté zkušenosti v hledání a vrácení práva na dědictví ve prospěch našich klientů ve státech Evropské unie, Spojených státech amerických, Kanady a Izraele. Získání vašeho dědictví v zahraničí zpátky do vašich rukou je jedna z prioritních složek naši společnosti. Proto budete mít podporu 70 expertů, kteří operují ve 30 státech.

Věříte, že jste potenciální vlastník dědičné složky v zahraničí? Nechte si poradit a pomoct u odborníků a staňte se našim klientem.

Právní regulace mezinárodního dědění

Každý stát má pravidla dědění regulované tamními právními předpisy, které se budou vztahovat i k vaší dědické složce. Jako náš klient budete plně informovaný o těchto předpisech a navíc vám bude hrazena většina vašich nákladů v zahraničí týkajících se vašeho případu.

Tyto náklady jsou:

 • překlady všech dokumentů
 • vyhledání dědické složky
 • příprava soudní žaloby
 • vedení soudního řízení
 • mezinárodní doprava Vás a dalších rodinných příslušníků
 • místo pro váš pobyt v dané zemi

Potřebné papíry pro řízení:

Pro vyřízení práva o vlastnictví od vás potřebujeme následující dokumenty:

 • prohlášení za mrtvého
 • občanský průkaz, nebo pás zemřelého
 • potvrzení o právu na dědickou složku
 • doklad potvrzující příbuzenský vztah

Potřebné doklady se většinou dohledávají a vyřizují v dané zemi, kde požadujete dědickou složku. Jako náš klient samozřejmě můžete čekat maximální pomoc při vyřizování všech potřebných dokumentů.

Daně z dědictví

Ve většině státech, až na některé výjimky, budete muset zaplatit daň z dědické složky, kde záleží na příbuzenském stupni. Čím je příbuzenský stupeň nižší, tím je nižší i daň kterou zaplatíte. Můžete také požádat o odpuštění daně a to ve většině státech.

Proč jsme ta nejlepší volba zrovna pro váš případ?

Jakožto náš klient dostanete plnou podporu odborníků z více, než 30 zemí. Tito odborníci jsou advokáti, notáři, pracovníci v archivech, historici, nebo finanční a majetkoví experti. Jejich služby můžete využít i pro konzultaci, nebo správu Vaši vrácené dědické složky na základě vašich požadavků, jestli si dané dědictví ponechat, nebo jej prodat a ponechat si finanční odměnu.

Navíc většina vašich nákladů na vrácení dědické složky do vašich rukou bude uhrazena naší společností.  K dispozici budete mít ty nejlepší finanční poradce, kteří Vám poskytnou bezplatnou konzultaci, jak nejlépe s dědictvím naložit, jak minimalizovat daně a zvýšit vaše příjmy.

Vrácení dědické složky často trvá více než několik let, jako náš klient máte garantováno ukončení řízení o dědickém právu v průběhu 1 roku.

Máme velké zkušenosti v hledání a vrácení práva na dědictví ve prospěch našich klientů ve státech Evropské unie, Spojených státech amerických, Kanady, nebo Izraele. Získání vašeho dědictví v zahraničí zpátky do vašich rukou je jedna z prioritních složek naši společnosti. Proto v téhle složce budete mít podporu 70 expertů, kteří operují ve 30 státech.

Věříte že jste potenciální vlastník dědičné složky v zahraničí? Nechte si poradit a pomoct u odborníků a staňte se našim klientem.

Právní regulace mezinárodního dědění

Každý stát má pravidla dědění regulované tamními právními předpisy, které se budou vztahovat i k vaší dědické složce. Jako náš klient budete plně informovaný o těchto předpisech, a navíc vám bude hrazena většina vašich nákladů v zahraničí týkajících se vašeho případu.

Tyto náklady jsou:

 • překlady a tlumočení všech dokumentů
 • vyhledání dědické složky
 • příprava soudní žaloby
 • vedení soudního řízení
 • mezinárodní doprava Vás a dalších rodinných příslušníků
 • místo pro váš pobyt v dané zemi

vrácení vlastnictví ve Váš prospěch

Potřebné papíry pro řízení:

Pro vyřízení práva o vlastnictví od vás potřebujeme následující dokumenty:

 • prohlášení za mrtvého
 • občanský průkaz nebo pás zemřelého
 • potvrzení o právu na dědickou složku
 • doklad potvrzující příbuzenský vztah

Potřebné doklady se většinou dohledávají a vyřizují v dané zemi, kde požadujete dědickou složku. Jako náš klient samozřejmě můžete čekat maximální pomoc při vyřizování všech potřebných dokumentů.

Daně z dědictví

Ve většině státech, až na některé výjimky, budete muset zaplatit daň z příjmu dědické složky, kde záleží na příbuzenském stupni. Čím je příbuzenský stupeň nižší, tím je nižší i daň kterou zaplatíte. Můžete také požádat o odpuštění daně, a to ve většině státech.

Proč jsme ta nejlepší volba zrovna pro váš případ?

Jakožto náš klient dostanete plnou podporu odborníků z více než 30 zemí. Tito odborníci jsou advokáti, notáři, pracovníci v archivech, historici, nebo finanční a majetkoví experti. Jejich služby můžete využít i pro konzultaci nebo správu Vaši vrácené dědické složky na základě vašich požadavků, jestli si dané dědictví ponechat, nebo jej prodat a ponechat si finanční odměnu.

Navíc většina vašich nákladů na vrácení dědické složky do vašich rukou bude uhrazena naší společností.

K dispozici budete mít ty nejlepší finanční poradce, kteří Vám poskytnou bezplatnou konzultaci, jak nejlépe s dědictvím naložit, jak minimalizovat daně a zvýšit vaše příjmy.

Vrácení dědické složky často trvá více než několik let, jako náš klient máte garantováno ukončení řízení o dědickém právu v průběhu 1 roku.