fbpx

Dědictví v Chorvatsku

Chcete zjistit, zda vám příbuzný žijící v zahraničí odkázal dědictví? Chcete se stát právoplatným dědicem? Nebo jste snad byli vynecháni ze závěti a zajímá vás, zda máte nárok na vyhrazený podíl? Jedná se o problémy, které se mohou týkat kohokoli z nás kdykoli v životě. Nejčastěji se týkají mnoha pochybností a poměrně složitých právních otázek. Situace může být ještě obtížnější, pokud váš příbuzný žil v zahraničí, například v Chorvatsku.

Dědictví v Chorvatsku – co byste měli vědět?

Pokud zemřel váš příbuzný nebo blízký přítel a vy se ukážete být dědicem, budete muset s největší pravděpodobností podat dědické prohlášení. Ačkoli žádný zákon výslovně nestanoví, že musíte podat dědické prohlášení, je to obvykle v zájmu samotného dědice.  Bez splnění potřebných formalit nemůže prokázat své právo vyplývající z dědictví ani se úspěšně domáhat určitého jednání po třetích osobách.

Potvrzení o nabytí dědictví je důležité i v případě, že se jedná o nemovitost – po smrti zůstavitele se jejím vlastníkem stává dědic. Neuvedení osoby vlastníka v katastru nemovitostí může mít za následek i finanční pokutu nebo jinou škodu. V takové situaci se musí dědic obrátit na soud a přiložit potřebné dokumenty. Otázkou tedy je, ke kterému soudu se obrátit, aby celý proces začal? V případě Chorvatska, které patří do Evropské unie, by měl dědickou věc v zásadě řešit soud v zemi, kde zůstavitel před svou smrtí žil. Výjimkou je případ, kdy si zesnulý zvolil rozhodné právo – například se rozhodl, že se použije právo země jeho státní příslušnosti.

Dědictví v Chorvatsku – co můžete dělat?

Ať už chcete prokázat formální nabytí dědictví, nebo jeho odmítnutí (nejčastěji se tak děje v případě, že neexistuje žádný majetek, pouze dluhy), dědictví musí vyřídit zahraniční soud, v tomto případě chorvatský. Taková situace může vypadat poněkud komplikovaně, a tak není divu, že se mnoho lidí rozhodne využít pomoci právníka. Toto řešení šetří nejen peníze a čas, ale také spoustu stresu. Profesionálové se vyznačují svými znalostmi a zkušenostmi – znají nespočet pravidel, zákonů a předpisů, o kterých lidé obvykle nemají ani ponětí. Jsou také informováni o změnách v právu – v tomto případě se právník musí vyznačovat výbornou znalostí dědického práva v EU. Když se spolehneme na odborníky, nemusíme se bát, že si drobným nedopatřením nebo unáhleným podpisem dokumentů přivodíme problémy. Navíc právníci přistupují k této záležitosti bez zbytečných emocí, které často provázejí dědice, kteří se dozvěděli o ztrátě blízké osoby.

Pokud jste se ocitli v takové situaci a zajímá vás, jak uplatnit nárok na dědictví v Chorvatsku nebo vyřídit další formality v zahraničí, můžete se spolehnout na naši pomoc. Již mnoho let se specializujeme na poskytování komplexní a profesionální právní pomoci krajanům.