fbpx

Archiv rubriky: Výplaty dědické složky v zahraničí

  • Home
  • Výplaty dědické složky v zahraničí

Dědické právo ve Velké Británii

Co je potřeba před získáním dědictví po smrti příbuzného ve Velké Británii učinit jako první krok? Určitě se bude jednat o zjištění pozůstalosti: jde o nemovitosti, peníze na bankovních účtech, pojistná plnění, ale třeba i akcie. Současně stojí za to zjistit, zda po sobě zůstavitel nezanechal dluhy, jako například daně, správní poplatky apod. Dědicové jsou […]
Číst

Jak dědit v USA

Závěť je právní jednání, které stanovuje podmínky rozdělení majetku po smrti zůstavitele. Obsahuje jména dědiců, jakož i to, co má který z nich z majetku zemřelého získat. Současně může obsahovat též informaci, jakým způsobem či kdy jednotlivý dědic svůj dědický díl získá. V závěti bývá jmenován vykonavatel poslední vůle, který odpovídá za správu majetku. V případě rodinných záležitostí ustanoví […]
Číst

Dědická řízení v USA

Pochlubit se tím, že mu pokrevní příbuzní nebo jiné osoby zanechali v Americe dědictví, může jen málokdo. Takovéto situace nicméně nejsou výjimkou. Z tohoto důvodu je nutné proces dědického řízení ve Spojených státech dobře znát, tak aby majetek nejen přešel do Vašich rukou, ale abyste v místě též vypořádali závazky vůči cizímu státu a jeho orgánům. Procesem […]
Číst

Profesionální pátrání po dědicích v zahraničí

Naše společnost nabízí profesionálního vyhledávání dědiců v zahraničí. Zatímco advokátní kancelář Vám poskytne právní služby, pomocí kterých se dostanete ke svému podílu na dědictví, my můžeme příbuzným pomoct se s dědictvím vypořádat a poskytnout Vám v tomto směru potřebné konzultace. Vyhledání dědictví probíhá bez nutnosti osobní přítomnosti klienta v EU, Kanadě, nebo jak dědit v USA, neboť vše […]
Číst

Kdo jsou to dědicové (beneficienti)?

Beneficienti jsou fyzické osoby, dědici, kteří od zemřelého dědí pozůstalost. V případě zanechání platné závěti tato obsahuje okruh zamýšlených příjemců majetku pozůstalého, neboť se jedná o povinnou náležitost, jakož i zpravidla též další údaje jako jejich bydliště nebo kontaktní telefon. V případě absence závěti se stanovení dědiců řídí příslušnou právní úpravou, upravující tzv. zákonnou dědickou posloupnost. Zemřel-li […]
Číst

Jak dědit ze zahraničí

Dědictví v zahraničí znamená vztah k souboru nebo části aktiv a nemovitostí, nabývaných dědici po smrti zůstavitele. Dědictví mohou představovat peněžní prostředky, nemovitosti, akcie atd. Zůstavitel zpravidla závětí určí, komu má jeho majetek po jeho smrti připadnout, resp. jakým způsobem má být rozdělen mezi povolané dědice. Je nicméně možné dědit i při pobytu v zahraničí? Samozřejmě! Advokáti […]
Číst

Pomáháme dědicům v Kanadě, Spojených státech a Evropě

Společnost “Advokát v Evropě” poskytuje své služby širokému okruhu klientů, snažících se dopátrat neznámých dědiců nebo získat dědictví v Kanadě, Spojených státech a Evropě. Při vyhledávání dědictví v zahraničí náš tým využívá nejmodernějších technologií, tak abychom získali přístup k co největšímu množství dostupných údajů. Získaná data a prameny následně odborným způsobem efektivně analyzujeme a vykládáme. […]
Číst

Jak vyřídit dědictví v zahraničí

V případě, kdy Vám Vaši blízcí nebo vzdálení příbuzní zanechali Dědické řízení v USA, dědictví v Kanadě nebo Evropě dědictví, jsou Vám advokáti společnosti «Advokát v Evropě» s.r.o. připraveni pomoct jej vyřídit, tak aby se dostalo do Vašich rukou. Získání dědictví je déletrvající proces, vyžadující účast: advokáta pro dědické řízení; realitního makléře či znalce za účelem […]
Číst

Dědictví v zahraničí

Aktuálně se v zahraničí, a to jak v Evropské unii, tak mimo ni, například v Kanadě nebo Spojených státech, nacházejí nemalá aktiva tisíců Čechů. V uvedených státech žili prarodiče a jiní příbuzní, kteří zde po své smrti zanechali pozůstalost. Iniciovat dědické řízení a domoci se svého podílu na dědictví je možné dokonce i 30 let po smrti zůstavitele. Obdrželi-li jste […]
Číst

Vyhledání dědictví. Jak začít a kde hledat?

Naše metody vyhledání dědictví v zahraničí Krok první – vyhledání dědictví Proces vyhledávání dědictví zahajujeme seznámením se s celkovou situací a rodinnými vazbami zesnulého. V mnoha případech je nutné si informace důkladně ověřovat. Stejně tak je třeba zjistit, zda měl zůstavitel děti a pořídil-li závěť. Seznámení se s minulým životem zemřelého je proto zcela nezbytné.  Podle právních předpisů, […]
Číst