fbpx

Dědictví v zahraničí Belgie

Belgie je zemí, kde žije nekolik tisíc našich krajanů. Není divu – krajina nabízí dobře placenou práci a pohodlný život.  Stále více Čechů má své životní centrum v Belgii, což je spojeno nejen se sňatkem v této zemi, ale také se zanecháním dědictví. Co můžete dělat, pokud se vás tato situace týká? Váš příbuzný vám odkázal dědictví v zahraničí a vy si lámete hlavu nad tím, jak se stát právoplatným dědicem?

Dědictví v zahraničí Belgie – co byste měli vědět?

Dědické právo v Belgii rozlišuje tři druhy závěti. Notářské závěti sepisuje notář a podepisuje je zůstavitel; ověřené závěti sepisuje zůstavitel vlastní rukou a notář pouze potvrzuje jejich obsah. Naproti tomu holografickou závěť sepisuje zůstavitel zcela samostatně.

V každém případě má velký význam svobodný projev vůle dotyčné osoby a dědění ze závěti následuje po dědění ze zákona. Dědictví podle dědického práva se použije, pokud dědicové dědictví odmítli nebo jsou nehodní dědictví, nebo pokud zůstavitel žádného dědice neustanovil – tento případ je rovněž podobný českému právu.

V Belgii dědí po zesnulém jako první děti a manžel/manželka, po nich následují privilegovaní příbuzní, tj. sourozenci. Rodiče naopak obdrží ¼ dědictví a zbytek připadne sourozencům nebo dalším příbuzným z matčiny nebo otcovy strany. Pokud jsou však děti naživu, vyloučí z dědictví všechny členy rodiny a dědictví jim připadne rovným dílem. Belgické dědické právo umožňuje dědění prostřednictvím partnera, s nímž zůstavitel uzavřel registrované partnerství. Navíc se v Belgii počítá dědická daň, která se může pohybovat od 3 do 30 %. Hodnota daně závisí především na stupni příbuzenského vztahu.

Dědictví v zahraničí Belgie – odborná pomoc

Jak vidíte, dědické právo v Belgii a Čechách je velmi podobné – to však neznamená, že uplatnění nároku na dědictví, jeho odmítnutí nebo uplatnění nároku na vyhrazený podíl je rychlý a snadný proces. Věc se může zkomplikovat – například pokud zůstavitel vlastnil majetek jak v Belgii, tak v Čechách. Obvykle je k řešení těchto záležitostí příslušný soud v místě bydliště zůstavitele, pokud on sám ve své závěti neuvedl právo jiné země, jejíž je státním příslušníkem. Mnoho lidí se v této situaci rozhodne využít služeb našich právníků. Proč? Svěření více či méně složitých právních otázek zkušeným právníkům je totiž způsob, jak ušetřit čas, stres a dokonce i peníze. Specialisté na dědické právo v zahraničí mají mnoho znalostí a zkušeností a jsou v obraze s neustále se měnícími zákony. Pokud se rozhodnete pro takovou pomoc, nemusíte se obávat, že si nepřečtením smlouvy, nedopatřením nebo unáhleným podpisem nějakého dokumentu přivodíte problémy. Toto řešení vám zaručuje bezpečnost a klid, což je v dnešní neklidné době velmi ceněné.