ODŠKODNĚNÍ ZA NEHODU V NIZOZEMSKU

Češi, kteří byli bez vlastního zavinění zraněni při nehodě v Nizozemsku, mají nárok na odškodnění. To platí pro pracovní i dopravní nehody. A přestože se odškodnění za dopravní nehodu získává jiným způsobem než za pracovní úraz, obě dávky jsou vymahatelné. Když se vám v Nizozemsku stane nehoda, nemá cenu otálet. Rychlé kontaktování advokátní kanceláře je pro poškozeného vždy výhodné.

Jak získat odškodnění za pracovní úraz v Nizozemsku?

V poslední době často slýcháme o incidentech, které v Nizozemsku utrpěli Češi. Pokud k nim dojde v práci, zaměstnavatelé se zdráhají spolupracovat. Dochází dokonce k situacím, kdy jsou poškození pracovníci obtěžováni a zastrašováni – jejich nadřízení tvrdí, že nemají nárok na žádné odškodnění. To není pravda! Jazyková bariéra nesmí být překážkou pro získání odškodnění za pracovní úraz. Naše advokátní kancelář Advokát v Evropě se specializuje na poskytování pomoci mimo jiné zaměstnancům, kteří utrpěli úraz nebo jinou škodu při výkonu výdělečné činnosti v zahraničí.

Měli byste vědět, že nizozemské zákony ukládají všem zaměstnavatelům povinnost zajistit bezpečné a řádné pracovní podmínky pro své zaměstnance, včetně jejich proškolení pro výkon konkrétní práce. Pokud tak neučiní, vystavují se nebezpečí. Pokud dojde k pracovnímu úrazu, mohou poškození požadovat odškodnění nebo náhradu škody. To platí i v případě, že jsou zaměstnáni nelegálně. Dávky po úrazu budou přiznány, pokud k úrazu došlo vinou zaměstnavatele nebo nedbalostí jiného zaměstnance, nikoli však vinou samotného poškozeného.

Právníci z kanceláře Advokát v Evropě by rádi zdůraznili, že znalost toho, jak postupovat při pracovním úrazu v Nizozemsku, je nesmírně důležitá. To může výrazně zvýšit šanci, že odškodnění bude vyplaceno rychle a v uspokojivé výši. Co v takové situaci dělat?

Nejdříve musíte informovat svého nadřízeného. Vedoucí pracovník musí sepsat záznam o úrazu (je dobré si ponechat jeho kopii) a v případě, že se jedná o závažnou událost, uvědomit inspektorát práce. Je nezbytné, abyste navštívili lékaře a zajistili si podrobnou dokumentaci svých zranění. Bude také užitečné zaznamenat údaje o případných svědcích nehody. Firmy zabývající se odškodňováním, jako je naše firma, rychleji vymáhají dávky pro osoby, u nichž se prokáže nedbalost, ať už ze strany zaměstnavatele, nebo třetí strany. To může zahrnovat fotografie, které ukazují pochybení, jež způsobilo pracovní úraz.

Co dělat, když se vám v Nizozemsku stane dopravní nehoda? Kdo vám pomůže s žádostí o odškodnění?

Dalším typem nehod, kterých se Češi žijící v Nizozemsku účastní, jsou dopravní nehody. Bez ohledu na státní příslušnost poškozeného se na něj vztahuje nizozemské právo, takže boj o odškodnění z titulu občanskoprávní odpovědnosti viníka srážky není v těchto případech snadný. Lidé, pro které je Nizozemsko cizí zemí, proto často rezignují na podání žádosti o odškodnění. To není rozumné, protože mají nárok na takové dávky, jako jsou mj.:

  • úhrada nákladů na léčbu a rehabilitaci,
  • náhrada škody,
  • náhrada přijmu a ušlého zisku,
  • náhradu dalších škod způsobených nehodou.

Odškodnění za dopravní nehodu v Nizozemsku mohou požadovat řidiči, spolujezdci, motocyklisté, cyklisté, jakož i osoby cestující veřejnou a hromadnou dopravou, pokud nehodu nezavinili. Je třeba zdůraznit, že možnost získat odškodnění nezaniká ani po návratu do Čech. Velmi užitečné jsou však informace získané bezprostně po incidentu. Společnosti vymáhající škody zdůrazňují, že je důležité, aby si poškozený při nehodě v Nizozemsku zapsal přesné údaje o viníkovi – včetně čísla pojistné smlouvy a celého názvu pojišťovny. Cenné se ukazují i údaje svědků. Je nutné si uschovat všechny dokumenty vystavené lékařem, stejně jako policejní záznam vyhotovený na místě nehody. Úřad pro odškodnění získá vyšší odškodnění za dopravní nehodu, pokud oběť předloží účtenky za léčbu a rehabilitaci.

Vymáhání odškodnění za pracovní úrazy v Nizozemsku je složitý postup. Vyžaduje mimo jiné znalost jazyka a platného práva v zahraničí. Společnosti zabývající se odškodňováním, jako je naše advokátní kancelář Advokát v Evropě, vám mohou pomoci. Zabývají se zastupováním zájmů osob, které chtějí získat odškodnění od zaměstnavatele za úraz, odškodnění po dopravní nehodě z občanskoprávní odpovědnosti viníka nebo jiné dávky, na které mají nárok.

Naše advokátní kancelář Advokát v Evropě zajišťuje odškodnění za pracovní úrazy, ke kterým došlo v Nizozemsku. Vzhledem k tomu, že každý případ vyžaduje individuální přístup, prosíme zájemce o právní pomoc, aby nás kontaktovali. Náš právník se důkladně seznámí s vaší situací a předběžně posoudí, o jaké odškodnění se vyplatí žádat.