Nehoda v Itálii?

Pokud se stanete účastníkem nebo svědkem vážné nehody v Itálii, při níž dojde ke zranění nebo úmrtí, je nezbytné zavolat příslušné složky. Tel. čísla 112 a 113 patří policii. Tel. číslo 118 je lékařská pomoc.

Pokuste se zjistit jména a adresy všech účastníků a svědků nehody. Stejně důležité jsou údaje o pojišťovně, které najdete na nálepce připevněné na čelním skle. Pokud je to možné, pokuste se celou událost zdokumentovat například pomocí mobilního telefonu. Vaše jednání může být velmi důležité v pozdějším procesu odškodnění a také v případném trestním řízení.

ČTĚTE VÍCE:Jak postupovat po nehodě v Řecku?

PRÁVNÍ POMOC V ČESKÉ REPUBLICE A NA SLOVENSKU

Italská policie po příjezdu na místo nehody zahájí úkony ke zjištění průběhu nehody, viníků a obětí. Nakonec bude sepsána zpráva (policejní protokol). Známý italský právník Piero Mastrosimone doporučuje, abyste si úřední zprávu před jejím podpisem vždy pečlivě přečetli. Pokud vám nehoda způsobila škodu nebo jste utrpěli zranění, můžete požádat italské orgány o kopii protokolu. Pokud byl při nehodě někdo zraněn, musí být do 90 dnů vyplněn úřední záznam.

Policie nemusí být přivolána v případě nehody, při níž nedošlo k lidským obětem, ale pouze k hmotným škodám. V takovém případě byste měli sepsat prohlášení o nehodě podepsané všemi účastníky. Pojišťovny vám při uzavírání pojistné smlouvy obvykle poskytnou vzor prohlášení. Tento dokument bude použit jako důkaz v procesu odškodnění. Velmi důležité je také zjistit osobní údaje všech svědků, kteří mohou poskytnout informace o nehodě.

Piero Mastrosimone nedoporučuje podepisovat prohlášení týkající se nehody v Italii, pokud jejich obsahu nerozumíte, zejména pokud se názory na nehodu liší. V takovém případě kontaktujte úřady, i když při nehodě nejsou žádné oběti. Kontaktujte také našeho Advokáta v Evropě LLC a naše zastoupení v Itálii.

LÉKAŘSKÁ POMOC V ITÁLII

V Itálii je zdravotní péče poskytována bezplatně (pro občany EU) Národní zdravotní službou (NHS) prostřednictvím místních zdravotnických úřadů (ASL) ve všech nemocnicích.

UŽITEČNÁ TELEFONNÍ ČÍSLA V ITÁLII PRO PŘÍPAD NEHODY

Italská policie (Carabinieri): národní číslo 112

Hasičský sbor: národní číslo 115

Záchranná služba: národní číslo 118

Policie: národní číslo 113