fbpx

Co byste měli vědět o vyhrazenem podílu v Itálii?

Někdy jsou blízcí příbuzní zesnulého, kteří mají nárok na dědický podíl, ze závěti vynecháni. V takové situaci mohou poškození požadovat náhradu škody – tj. vyhrazený podíl. Jedná se o poměrně komplikovaný institut dědického práva, který je akceptován nejen v českém, ale i v evropském právu. Jaké jsou otázky týkající se závěti a dědictví v Itálii?

Dědické právo v Itálii

Počet česko-italských rodin je poměrně značný, proto se otázka dědictví v této zemi týká značného počtu Čechů. Dědické předpisy upravuje italský občanský zákoník.

V situaci, kdy zesnulý nesepsal závěť, se zdají být dědické otázky méně komplikované. V tomto případě se použijí pravidla občanského zákoníku týkající se dědění ze zákona. Dědici ze zákona v Itálii jsou manžel/manželka, děti, rodiče, sourozenci a vzdálení příbuzní do 6. stupně příbuzenství. Samotné dědické podíly závisí na počtu žijících příbuzných. Pokud zůstavitel zanechal děti, jsou z dědictví vyloučeni sourozenci, rodiče a vzdálení příbuzní.

Kdo má v Itálii nárok na vyhrazený podíl?

Podle italského dědického práva může zůstavitel spravovat celý svůj majetek. Existuje však vyhrazená část, o kterou mohou požádat nejbližší příbuzní. Závěť, v níž není zahrnuta vyhrazená část pozůstalosti, je platná, dokud ji oprávněná osoba nenapadne. Vyhrazený podíl je právní institut určený k ochraně nejbližších příbuzných zůstavitele, kteří byli ze závěti vynecháni.

Kdo má v Itálii nárok na Vyhrazený podíl? Stejně jako v Čechách neumožňuje dědické právo v Itálii vydědit všechny dědice, ale darovat majetek příteli nebo jednomu členu rodiny. Nejbližší osoby nelze z dědického práva vyloučit. Jedná se především o manžela/manželku, děti a někdy i rodiče zemřelého.

Zůstavitelův manžel/manželka má nárok na 1/2 pozůstalosti a doživotní užívání rodinného domu. Pokud měl zesnulý pouze jedno dítě, ale nezanechal manžela/manželku, má nárok na polovinu dědictví. Pokud je dětí více, mohou si ponechat 2/3 dědictví, které se rozdělí.

Pokud zesnulý zanechal manžela/manželku a jedno dítě, dostane manžel/manželka 1/3 povinného dílu a právo užívat rodinný dům a dítě dostane 1/3 pozůstalosti. Pokud měl zůstavitel manžela/manželku a dvě nebo více dětí, má manžel/manželka nárok na 1/4 vyhrazeného podílu a právo doživotního užívání domu a 1/2 pozůstalosti, která se rozdělí mezi jeho/její potomky.

Pokud zůstavitel neměl potomky, obdrží manžel 1/2 povinného dílu a právo doživotního užívání domu a rodiče 1/4 dědictví. Na druhou stranu, pokud zesnulý nezanechal manžela/manželku a jeho rodiče žijí, mají nárok na 1/3 povinného dílu.

Institut vyhrazeného podílu se v Itálii nevztahuje na partnerské svazky, které v Itálii neexistují v legalizované podobě. Partneři mohou dědit pouze na základě závěti.

Ačkoli se ustanovení o vyhrazeném dílu zdají na první pohled jasná a jednoduchá, jedná se o velmi složitý institut dědického práva. Advokát, který se případem zabývá, musí postupovat velmi obezřetně. Pokud se ocitnete v takové situaci, můžete se na nás spolehnout – pomůžeme vám projít celým řízením rychle a efektivně.