fbpx

Dědictví v Saúdské Arábii

Zemřel váš blízký žijící v zahraničí a zanechal dědictví? Nebo jste snad byli vyřazeni ze závěti a zajímá vás, zda máte šanci získat vyhrazený podíl? Každý, kdo někdy musel řešit dědické řízení, ví, že je s ním spojeno mnoho papírování a může trvat dlouho. Situace se ještě více komplikuje, pokud řešíte přeshraniční dědictví, které se týká jiné vzdálené země – například Saúdské Arábie.

Dědictví v Saúdské Arábii – co byste měli vědět?

Koncept přeshraničního dědického řízení se uplatní v případě, že se jedná o dědické řízení podle práva několika zemí – například v případě, že zůstavitel měl české občanství, ale žil v jiné zemi nebo měl většinu svého majetku v zahraničí. V takovém případě je třeba na začátku určit několik prvků – včetně toho, který soud bude případ projednávat, právo které země se použije a ve které zemi bude rozhodnutí vykonáno. Může se dokonce stát, že český soud bude oprávněn případ projednat, i když váš blízký žil poslední roky v Saúdské Arábii – obvykle se tak stává, když zůstavitel takovou zmínku uvede ve své závěti. Ve většině případů je však rozhodným právem v dědických věcech právo země, v níž zesnulý žil v době smrti a kde byly soustředěny jeho životní zájmy. Nejedná se tedy o dovolenou, služební cesty nebo krátkodobé smlouvy.

Pokud zesnulý žil v době úmrtí mimo EU, je situace o něco složitější, protože se na dědictví nevztahují pravidla EU, ale pravidla dané země. Jiný přístup je nutný v případě dědictví po cizinci, který žil mimo EU, nebo který zdědil majetek nacházející se v cizí zemi.

Dědictví v Saúdské Arábii – využijte pomoc právníka

Pokud jste se právě dozvěděli, že vám zemřel blízký člověk a zanechal vám dědictví, jistě si kladete spoustu otázek – například jak se podává dědické přiznání a je povinné? Jak v této zemi postupovat při registraci dědictví a jaké jsou s tím spojené náklady? Určitě budete mít spoustu otázek. Tuto záležitost však nemusíte řešit sami, v mnoha situacích by to bylo dokonce nebezpečné.

Mnoho lidí se v takové situaci rozhodlo využít pomoci zkušených právníků, kteří se specializují na dědické případy v zahraničí – včetně případů týkajících se tak vzdálených zemí, jako je Saúdská Arábie. Ušetříte tak sobě i svým blízkým spoustu stresu, času i peněz. Spolupráce se zkušenými právníky poskytuje jistotu a psychickou útěchu – ztráta blízkého člověka není nikdy snadná. Silné emoce a pocity mohou ztížit správné rozhodnutí nebo způsobit zbytečné třenice s ostatními členy rodiny.