fbpx

Dědictví v zahraničí Norsko

V Norsku žije zhruba tisícová, zato však poměrně aktivní česká krajanská komunita. Mnozí z nej se rozhodli usadit se v Norsku natrvalo, získat stálou práci a založit rodinu. Dříve či později se proto každý z nás může setkat s poměrně komplikovanou záležitostí dědictví v zahraničí. Pokud je to i váš případ, pravděpodobně máte spoustu otázek a pochybností – jak se stát oficiálním dědicem nebo jaké formality je třeba splnit? Celá záležitost je natolik komplikovaná, protože Norsko není členem Evropské unie. 

Dědictví v zahraničí – co byste měli vědět?

Při projednávání dědictví za hranicemi naší země se často hovoří o přeshraničním dědickém řízení. Jedná se o případy, v nichž se uplatňují prvky právních předpisů několika zemí. V takové situaci je vhodné nejprve určit řadu klíčových otázek, včetně toho, které soudy se budou případem zabývat, právo které země se použije a kde bude rozhodnutí vykonáno.

Největší vliv na to, jak má být pozůstalost odmítnuta nebo přijata, má právo dané země. Co to znamená? Mimo jiné určuje, kdo po kom dědí, v jakém pořadí a zda může být člen rodiny vyděděn. Rozhoduje také o tom, zda by měl být určitý majetek zachován pro určité osoby – obvykle děti – a zda by měly být do pozůstalosti zahrnuty případné dary před jejím předáním dědicům. Mezi další důležité aspekty patří, kdo by měl odpovídat za dluhy, jak by měl být majetek rozdělen a jak by měl proběhnout převod majetku. Dědic si také musí být vědom toho, že zákony dané země mohou vyžadovat zaplacení dědické daně.

Dědictví v zahraničí Norsko – naše doporučení

Správa dědictví v Norsku je poměrně složitá záležitost. Po právních změnách, které vstoupily v platnost v květnu 2002, by měli čeští občané raději vyhledat pomoc zkušených právníků.

Otázky spojené s přijetím nebo odmítnutím dědictví v Norsku nejsou nejjednodušší. Kromě toho je tu jazyková bariéra a vzdálenost. Právní poradenství je řešení, které je stále oblíbenější mezi lidmi, kteří chtějí sobě i svým blízkým ušetřit čas, peníze a stres. Proč je to dobré řešení?

Zkušení a kvalifikovaní právníci se specializují na dědické právo – vyznačují se znalostí stovek pravidel, zákonů a předpisů. Mají přehled o všech změnách v zákonech a dokáží je rychle aplikovat na konkrétní situaci. S takovou pomocí se nemusíme obávat, že nás nepřečtení smlouvy, drobné nedopatření nebo unáhlený podpis smlouvy připraví o část majetku nebo přinese jiné problémy.