fbpx

Kvůli jazykové bariéře a výrazným rozdílům mezi českou a anglickou legislativou drtivá většina Čechů žijících ve Spojeném království neví, jak se zachovat po autonehodě. Co by měli dělat příbuzní v případě úmrtí občana ČR při dopravní nehodě?

Úmrtí ve Velké Británii

Většina účastníku autonehod nebo jiného druhu dopravních nehod utrpí jistá zranění. Nezáleží, zda byli účastníky vážné či lehké nehody, neboť zranění mohou způsobit i menší havárie při relativně nízkých rychlostech. Pokud účastník dopravní nehody nehodu nezavinil, má právo po nehodě v Anglii (Velké Británii) žádat o odškodnění, a to bez ohledu na to, zda byl obětí řidič, spolujezdec, cyklista nebo chodec.

Jak postupovat při dopravní nehodě?

Může se stát, že se účastník dopravní nehody nezachová racionálně, nezavolá policii a souhlasí s uznáním viny, navzdory tomu, že nehodu nezavinil. Takovéto jednání může ve vztahu k žádosti o odškodnění za dopravní nehodu v Anglii působit komplikace.

Žádost o odškodnění musí obsahovat:

  • podrobnosti o dopravní nehodě a přestupku (telefonní čísla, kontaktní adresy)
  • údaje o vozidle viníka nehody (registrační číslo, značka a rok výroby vozidla, název pojišťovny a číslo pojistné smlouvy, jméno a příjmení vlastníka vozidla) 
  • vyplněný záznam o nehodě (měl by obsahovat informace o tom, jak k dopravní nehodě došlo, kdo je za nehodu zodpovědný, jaká vznikla věcná škoda, informace o čase a místě nehody)
  • pokud možno, pořiďte fotografický záznam (i použitím chytrého telefonu).

Výše uvedené informace se Vám budou hodit při uplatnění nároku na pojistné plnění, při podání stížnosti na viníka nehody a také v řízení o odškodnění za zranění nebo úmrtí při nehodě způsobené v Anglii, Irsku a Skotsku.

Jakou výši odškodnění můžete při dopravní nehodě v Anglii, Irsku a Skotsku očekávat?

Osoby zraněné při dopravní nehodě (spolujezdec či řidič) mají nárok na následující odškodnění:

  • odškodnění za fyzickou a duševní újmu
  • náhradu škody za opravu poškozeného auta a pronájem náhradního vozidla po dobu opravy 
  • odškodnění za trvalé následky po dopravní nehodě, kompenzaci nákladů účelně vynaložených na léčbu a rehabilitaci
  • nárok na ušlý příjem v důsledku nehody (v případě, kdy je oběť v důsledku zranění v pracovní neschopnosti).

V této fázi je třeba zdůraznit, že výše uvedené nároky závisí na konkrétní situaci poškozené strany. Bez znalosti konkrétních okolností není možné typ odškodnění jednoznačně posoudit.

Co když viník nemá platné povinné ručení?

V některých případech se stane, že viník dopravní nehody nemá sjednané platné povinné ručení (platné pojištění). Uvedené platí například pokud bylo auto dříve odcizeno. V takových případech poškozenému škodu uhradí speciální fond “Kancelář pojistitelů motorových vozidel.“ Předmětný fond byl založen pojišťovnami za účelem odškodňování obětí dopravních nehod způsobených nepojištěnými nebo neidentifikovanými řidiči.

Máte-li problémy se získáním odškodnění – využijte pomoci profesionálů

Není výjimkou, že se oběti, které si jsou vědomy svých práv, která v důsledku nehody v Anglii, Irsku nebo Skotsku mají, se svých nároků vzdávají kvůli nedostatečné znalosti jazyka nebo složitým postupům. Tento postup není správný, obzvláště vzhledem k tomu, že firma «Advokát v Evropě» s.r.o. poskytuje právní poradenství při odškodnění za nehodu v Anglii, Irsku a Skotsku zcela zdarma.