fbpx

Dědictví v zahraničí Dánsko

Potvrzení nabytí nebo odmítnutí dědictví a rozdělení majetku mezi jednotlivé dědice může být poměrně problematické. Každý, kdo se alespoň jednou v životě dostal do takové situace, ví, že to vyžaduje spoustu času, trpělivosti a pomoc profesionálních právníků. Situace se ještě více komplikuje, pokud se jedná o přeshraniční případ – například pokud zesnulý žil v jiné zemi než dědic nebo zanechal majetek v několika zemích. Co byste měli vědět o dědickém řízení v zahraničí – například v Dánsku?

Dědictví v zahraničí Dánsko – co byste měli vědět?

Pro mnoho lidí je život a práce v Dánsku splněným snem. Tato země je spojována s dobrými platy a vysokou kulturou práce. V Dánsku žije par tisíc Čechů a mnoho z nich se v této zemi rozhodlo usadit natrvalo. Dříve nebo později se někdo může dostat do situace, kdy jeho příbuzný žijící v zahraničí zemřel a zanechal dědictví. A přestože při řešení úmrtí blízké osoby pro nás finanční otázky většinou nejsou tím nejdůležitějším, zanedbání nezbytných formalit může mít vážné následky. Navíc se velmi často ukazuje, že dědické právo v zahraničí je zcela odlišné od dědického práva příbuzných žijících v naší zemi.

Belgie je členem Evropské unie – co tedy říká právo EU o dědictví? Mimo jiné, že ve většině případů se použije dědické právo země, ve které zesnulý žil před svou smrtí. Výjimkou je případ, kdy zesnulý v závěti uvedl, že si přeje, aby se dědické právo řídilo právem jeho domovské země. Pokud jste státním příslušníkem více zemí, můžete se sami rozhodnout, která pravidla se na vás vztahují. Podle práva EU se tedy na všechny prvky dědictví – například na movitý a nemovitý majetek – vztahují pravidla jedné zvolené země bez ohledu na to, kde se nacházejí. Pokud tedy váš příbuzný poslední roky pracoval a žil v Dánsku, bude se na něj s největší pravděpodobností vztahovat dědické právo této země.

Dědictví v zahraničí v Dánsku – můžeme pomoci.

Dědické právo v zahraničí se může výrazně lišit od dědického práva ve vaší zemi – například v otázce dědické způsobilosti a vydědění, dědiců a jejich povinností nebo okamžiku zahájení dědického řízení. V některých zemích se dědictvím zabývá běžný úřad, v jiných je to notář, kdo je zodpovědný za podrobné prozkoumání případu a určení procenta dědictví, na které má každý dědic nárok.

Mnoho lidí se v této situaci rozhodlo vyhledat pomoc zkušených právníků. Není divu! Takové řešení přináší mnoho výhod – především šetří čas, peníze a spoustu stresu. Znalosti a zkušenosti našich zaměstnanců jsou zárukou úspěšného vyřešení i toho nejsložitějšího případu.