fbpx

Dědictví v zahraničí Nizozemsko

Nizozemsko je velmi atraktivní imigrační zemí. Českou komunitu zde tvoří více než 3 000 lidí, to znamená, že se dříve či později můžeme ocitnout v situaci, kdy nám náš blízký přítel nebo příbuzný odkázal dědictví v zahraničí. Pak se budeme muset vypořádat s přeshraničním dědickým řízením – co bychom o něm měli vědět?

Dědictví v zahraničí – co byste měli vědět?

Pojem přeshraniční dědictví označuje situaci, kdy se do dědictví dostávají prvky práva několika zemí – například zesnulý byl českým občanem, ale poslední roky žil v Nizozemsku. Někdy se dokonce může stát, že zesnulý měl většinu svého majetku v jiné zemi.

V takové situaci je třeba hned na začátku určit 3 nejdůležitější prvky. Nejdříve je třeba určit:

  • které soudy by měly případ projednat,
  • právo které země by měli použít.
  • a ve které zemi bude rozhodnutí vykonáno.

Navzdory zdání je někdy příslušným soudem český soud, přestože zesnulý strávil poslední roky života v Nizozemsku. V jiných případech může být český soud nucen použít nizozemské právo a vymáhat ho ve všech zemích, kde zesnulý zanechal svůj majetek. Ačkoli k takovým situacím dochází, nejčastěji je k projednání dědické věci příslušný soud v místě bydliště zesnulého, tedy v místě, kde se soustředil jeho profesní a rodinný život před smrtí.

Jak vidíte, do hry vstupuje mnoho zákonů a předpisů. Otázky, jak se formálně stát dědicem, jak odmítnout dědictví nebo jak ho rozdělit, mohou být také velmi složité – není divu, že většina lidí v této situaci raději požádá o pomoc zkušené právníky.

Dědictví v zahraničí Nizozemsko – proč využít pomoc?

Využití služeb profesionálních právníků má mnoho výhod – mimo jiné ušetří čas a peníze. Ale nejen to – všeobecně ceněnou výhodou takového řešení je také psychologické pohodlí a bezpečí. Je třeba mít na paměti, že kvalifikovaní advokáti mají rozsáhlé znalosti a zkušenosti s řešením dědických případů v zahraničí. Mají detailní znalosti mnoha pravidel, zákonů a předpisů, které platí jak v Evropské unii, tak v jednotlivých zemích. Svěříte-li jim svůj případ, nemusíte se obávat, že se nepřečtení smlouvy, drobné nedopatření nebo unáhlený podpis nějakého dokumentu protáhne na roky. Získáme jistotu a klid – nenecháme se ovlivnit silnými emocemi spojenými se ztrátou zesnulé osoby. Během celého procesu s námi bude zkušená a kvalifikovaná osoba, která je obeznámena s nejnovějšími právními předpisy a která zachová klid a ohleduplnost ve všech situacích.