fbpx

Dědictví v zahraničí – Irsko

Podle volných statistik žije téměř 2,5 milionu našich krajanů v emigraci. Jednou z nejoblíbenějších destinací je Irsko, které přistěhovalcům nabízí pohodlný život a dobře placenou práci. Pokud se někdo z naší rodiny rozhodl trvale usadit v této zemi, může nás v určitém okamžiku potkat nepříjemná situace, kterou je odchod blízkého člověka. V tak těžké době málokdo myslí na hmotné záležitosti, ale někdy je nutné vyřídit určité formality – například dědické záležitosti. Jak se však ukazuje, dědické právo mimo naši zemi se může výrazně lišit.

Dědictví v zahraničí – Irsko – co byste měli vědět?

V zemích EU se dědictví obvykle řídí právem EU, i když v některých případech jsou důležitější vnitrostátní předpisy. Co říká právo EU o dědictví? Obecně platí dědické právo země, ve které zůstavitel žil před smrtí. Výjimkou z tohoto pravidla je případ, kdy zůstavitel v závěti uvedl, že si přeje, aby se na dědictví vztahovalo právo jeho rodné země. Pokud je občanem více zemí, může si sám zvolit, pravidla které země se na něj vztahují. Je však třeba mít na paměti, že všechen dědický majetek – movitý i nemovitý – se bude řídit pravidly zvolené země bez ohledu na to, ve které zemi se nachází.

Někdy nastane další situace, kdy nám cizinec může odkázat dědictví. Pokud patřil k EU, platí pro něj stejná pravidla, jako kdyby byl občanem naší země, ale pokud pocházel z jiné země, je to trochu složitější.

Dědictví v zahraničí – naše doporučení

Dědické právo se může v jednotlivých zemích EU také značně lišit – například pokud jde o dědickou schopnost, lhůty, v nichž musí být vyřízeny různé formality, a povinnosti dědiců. Někdy stačí malá chyba, jako je například unáhlený podpis dokumentu nebo nepřečtení smlouvy, aby nás nepříjemné následky pronásledovaly dlouhou dobu.

Není divu, že se mnoho lidí v takové situaci rozhodne využít pomoci zkušených právníků. Jaké výhody takové řešení přináší? Mimo jiné šetří čas a peníze. Advokáti naší kanceláře se vyznačují svými znalostmi a zkušenostmi. Znají nespočet předpisů, zákonů a nařízení a mají přehled o všech změnách. Poskytují komplexní a profesionální právní podporu a ochotně zodpoví všechny dotazy a připomínky jednoduchým a srozumitelným způsobem. Další velkou výhodou je pomoc zkušeného právníka. Problémy spojené s dědictvím po blízkém příbuzném vyvolávají v dědici velmi často silné pocity. Emoce obvykle nepomáhají při přijímání správných rozhodnutí. Pocit, že se můžete kdykoli spolehnout na podporu druhé osoby, je cestou, jak se vyhnout zbytečnému stresu a dovést věc k rozvážnému a úspěšnému konci.