ODŠKODNĚNÍ ZA NEHODU VE FRANCII

Pokud jste účastníkem silničního provozu ve Francii nebo se do Francie chystáte, ujistěte se, že víte, co dělat v případě nehody nebo poruchy.

INFRASTRUKTURA VE FRANCII

Pokud plánujete dočasný pobyt ve Francii, doporučujeme vám sjednat si pojištění vozidla ve Francii. Mělo by vám to posloužit, pokud budete chtít po případné nehodě vrátit vůz do své země nebo ho opravit během pobytu ve Francii. To může být velmi nákladné.

Pokud jste se stali účastníkem nehody na zpoplatněné silnici ve Francii, budete muset zaplatit správcům komunikací. Vaše pojišťovna vám nepomůže.

NEZÁVISLÁ DOPRAVNÍ NEHODA VE FRANCII

Pokud dojde k dopravní nehodě, musíte vědět, jak postupovat aby ste získali odškodnění za nehodu ve Francii: Jděte na bezpečné místo. Dopravní nehodu ohlaste umístěním červeného výstražného trojúhelníku 30 až 50 metrů před nehodou, abyste na ni upozornili řidiče protijedoucích vozidel. Pokud se jedná o nehodu a viníky jsou dvě vozidla, můžete být požádáni o vyplnění „Constat amiable“. Jedná se o benevolentní (dobrovolné) prohlášení řidiče, pokud se nehoda týká francouzského vozidla. Jedná se o standardní postup, který by měl obsahovat písemný a grafický popis nehody. Pokud nerozumíte tomu, co je napsáno, nebo s tím nesouhlasíte, formulář nepodepisujte – jedná se o velmi důležitý dokument, který může být použit jako důkaz. Pokud se na nehodě podílejí více než dvě vozidla, musí každý francouzský řidič vyplnit „constat amiable“. Zapište si registrační číslo a údaje o případných svědcích nebo policistech.

Velmi důležité! Francouzské pojišťovnictví má strukturu „no claims“. Proto je možné, že vás francouzští řidiči požádají, abyste souhlasili s tím, že škodu uhradí sami, aby si ochránili svůj status „bez škod“. A také proto, aby se vyhnuli dalším dlouhodobým nákladům.

VÁŽNÁ NEHODA VE FRANCII

V případě rozsáhlé dopravní nehody byste měli zachovat klid a odejít na bezpečné místo. Označte místo nehody umístěním výstražného trojúhelníku na vozovku ve vzdálenosti 30-50 m od místa nehody. Zajistěte bezpečnost sobě i zraněným osobám a okamžitě zavolejte záchrannou službu:

17 Národní policie (Police nationale) a četnictvo (Gendarmerie)

15 Zdravotnická záchranná služba (SAMU)

18 Hasičský záchranný sbor (nazývaný také jako rychlá lékařská pomoc)

112 Integrovaný záchranný systém Evropské unie (policie, záchranná služba a hasiči)

Zjistěte jména, adresy a údaje o pojištění všech zúčastněných stran a registrační značky vozidel. Můžete být požádáni o vyplnění nebo podepsání „constat amiable“. – jak je uvedeno výše, nepodepisujte ji, pokud nerozumíte tomu, co je v ní napsáno, nebo nesouhlasíte s fakty.

Zapište si jména a adresy všech svědků. Snažte se jich získat co nejvíce. Pokud se stanete účastníkem nehody, při které dojde k jakémukoli zranění, i když ji nezaviníte, MUSÍTE zůstat na místě až do příjezdu policie.

Obraťte se na nás pro radu. Pomůžeme vám v případě nehody, úrazu, úmrtí, ošetření nebo odškodnění za nehodu ve Francii nebo v zahraničí. Naši stálí partneři působí v Polsku, Itálii, Španělsku, Anglii, Portugalsku, Norsku, Švédsku, Německu i České republice. Jsme vždy na vaší straně.