Pracovní úraz v Belgii

Belgie je jedním z možných směrů ekonomické emigrace Čechů. Mnozí naši krajané se rozhodnou trvale se vázat k této dvojjazyčné zemi, jiní zde hledají lépe placenou příležitostnou práci. Ačkoli najít práci v Belgii obvykle není obtížné a její podmínky (zejména finanční) jsou mnohem lepší než v Čechách, problémy mohou začít, když dojde k pracovnímu úrazu během práce nebo v prostorách pracoviště. Jak se v takové situaci domoci svých práv a získat náležité odškodnění?

Pracovní úraz Belgie – kde hledat pomoc?

Je třeba připomenout, že podle evropských předpisů má zaměstnanec nárok na odškodnění za pracovní úraz, i když byl zaměstnán nelegálně. Naštěstí dnes naprostá většina lidí pracujících v zahraničí (např. v Belgii) pracuje na základě pracovní smlouvy a má zaplaceny všechny příspěvky. Pokud dojde k pracovnímu úrazu v Belgii, má naprostá většina zaměstnanců nárok na náhradu škody na zdraví a na odpovídající dávky po dobu pracovní neschopnosti. Dále náleží náhrada léčebných výloh, příspěvek na péči a v krajním případě i důchod. Jedinou výjimkou jsou případy, kdy nehodu zavinil zaměstnanec, který ji úmyslně a vědomě způsobil.

Vzhledem k jazykovým (v Belgii se mluví hlavně nizozemsky a francouzsky, anglicky mluví jen málokdo) a právním rozdílům však není snadné domoci se svých práv, pokud dojde k nehodě v Belgii. Mnoho pracovníků se cítí ztraceno a neví si rady s byrokracií, což je odrazuje a vede k tomu, že se nedomáhají svých práv a nároku na odškodnění. To se naštěstí nemusí stát ve vašem případě – s pomocí specializované společnosti, která se zabývá žádostmi o odškodnění, snadno získáte vše, na co máte v důsledku nehody nárok.

Pracovní úraz Belgie – kde hledat pomoc?

Pokud jste v Belgii utrpěli pracovní úraz – ať už nedávno, nebo před několika měsíci – můžete s pomocí specializované kanceláře úspěšně žádat o odškodnění, které vám náleží. Pokud se například rozhodnete spolupracovat se společností Advokát v Evropě, nemusíte se obávat, že byste neznali jazyky, kterými se v Belgii mluví, nebo místní právo – o vše se postarají zkušení odborníci, kteří mají odpovídající zázemí a hovoří jedním z úředních jazyků Belgie. Jediné, co je důležité, je kontaktovat úřad co nejdříve, abyste obdrželi informace, které vám pomohou při vyplňování dokumentů, a abyste byli poučeni, které z nich je třeba shromáždit se zvláštní péčí, aby pozdější řízení proběhlo hladce, rychle a bez zbytečných komplikací. Proto je mnohem lepší, než abyste se celým procesem zabývali sami, spolehnout se na odbornou pomoc.