fbpx

Dědická řízení v USA

Pochlubit se tím, že mu pokrevní příbuzní nebo jiné osoby zanechali v Americe dědictví, může jen málokdo. Takovéto situace nicméně nejsou výjimkou. Z tohoto důvodu je nutné proces dědického řízení ve Spojených státech dobře znát, tak aby majetek nejen přešel do Vašich rukou, ale abyste v místě též vypořádali závazky vůči cizímu státu a jeho orgánům. Procesem získání dědictví a kroky, pomocí kterých se vyhnete ztrátě času, nervů a peněz Vám provede zkušený advokát pro dědické řízení.

Jak probíhá povolání zákonných dědiců

Dědické právo ve Spojených státech vychází z anglosaského právního systému. V této souvislosti zde platí i anglická dědická posloupnost. Existují přitom tři principy, ve kterých se dědické řízení ve Spojených státech od řízení v jiných zemích, například České republice, liší: 

  • Dědické právo není samostatnou právní oblastí. Anglosaský právní systém totiž jednotlivé právní oblasti vůbec nerozlišuje.
  • Existence rozdělení na obecné právo a spravedlnost.
  • V každém jednotlivém státě platí jiný právní řád, tj. uplatní se i jiné principy dědického řízení.

Z uvedených důvodů je proces získání dědictví ve Spojených státech krajně nelehkým úkolem. Určitě se proto hodí zkušený advokát, který klientovi pomůže se s předmětnými úskalími vypořádat. Pomůže Vám s vyhledáním dědiců ve Spojených státech a dá Vám možnost se v souladu se zákonem domoci se svých práv.

Podmínky přijetí dědictví v USA

S komplikacemi se můžete setkat též při odkazování majetku jiným osobám. Nejčastějším způsobem dědění je v Americe dědění ze závěti, nicméně existuje nemálo situací, kdy se místní právníci mohou snažit platnost závěti napadnout. Z tohoto důvodu se proto vyplatí využít služby zkušeného advokáta, který problematice platnosti závěti konkrétního státu dobře rozumí.Chcete-li se komplikacím v průběhu dědického řízení ve Spojených státech, Kanadě a EU vyhnout, obraťte se s žádostí o konzultaci na společnost «Advokát v Evropě» s.r.o..