fbpx

DĚDIČNÉ PRÁVO V ITÁLII REGULACE ITALSKÝMI ZÁKONY

Pokud vlastníte nemovitost v Itálii, bude vás limitovat italské právo o dědické složce ovlivňovat, a to regulací o možnosti dědění.

ZDĚDÍ MŮJ/E MANŽEL/KA AUTOMATICKY NÁŠ DOMOV V ITÁLII PO MÉ SMRTI?

Podle italského práva má váš partner nárok na podíl dědické složky spolu s dalšími rodinnými příslušníky. Pokud chcete, aby váš partner zdědil celou dědickou složku, budete to muset udělat pomocí italské závěti.

CO SE STANE S MÝM ITALSKÝM MAJETKEM, KDYŽ NEBUDU MÍT ITALSKOU ZÁVĚŤ?

Pokud vlastníte italský majetek, rozhodnete co s ním udělat pomocí italské závěti. Pokud závěť neexistuje bude majetek převeden v souladu s pravidly italského práva o dědictví.

KDO MŮŽE BÝT DĚDICEM MÉHO MAJETKU, AŽ UMŘU?

V případě následnictví mezi států (nástupnictví bez závětí ) jsou dědici určovány italským zákonem. Jsou to manželé, děti, vnoučata, rodiče, bratři, jiní rodinní příslušníci.

PODLE ITALSKÉHO ZÁKONA O DĚDICTVÍ, KDO MÁ NÁROK NA REZERVOVANOU KVÓTU?

Podle italského práva mají manželé/manželky a rodiče nárok na rezervovanou kvótu vašeho majetku.

KDYŽ NĚKDO ZEMŘE, CO SE STANE S JEJICH BANKOVNÍMI ÚČTY?

Jakmile je bance oznámena smrt držitele účtu, bankovní účty zemřelého jsou zmrazeny a mohou být dědici zrušeny pouze na konci procesu dědičnosti.

JSOU AKTIVA OSVOBOZENA OD DĚDICKÝCH DANÍ?

Ano, jsou. Jedná se o státní dluhopisy, rodinné společnosti, důchodové dávky, pojistky.

Potřebujete-li právní poradenství od našich právníků ohledně dědičnosti v Itálii, neváhejte nás kontaktovat.