fbpx

Dětská úmrtnost na evropských silnicích

Evropská společnost TIP TRANSPORT (ETSC) je nezávislá nezisková organizace se sídlem v Bruselu. Řešení snížení počtu úmrtí a zranění v Evropě. ETSC, založená roku 1993, poskytuje poradenství odborníkům v bezpečnosti silničního provozu.

ETVS, index zabezpečení (PIN)

Program ETSC silničního bezpečnostního indexu (PIN) byl vytvořen v roce 2006. Index byl Evropskou unií nastaven na snížení počtu úmrtí na silnicích v roce 2001-2010. Unie znovu uvedla svůj závazek snížit počet úmrtí na silnicích o 50 % o 2020 oproti 2010.

Bezpečnostní index zahrnuje všechny relevantní oblasti bezpečnosti silničního provozu. Včetně chování uživatelů pozemních komunikací, infrastruktury a vozidel.

Snížení počtu úmrtí dětí na evropských silnicích představuje 34. vydání zprávy o bezpečnostním indexu ETSC. Zpráva pokrývá 32 zemí: 28 členských států Evropské unie s Izraelem a Norskem. Rovněž republika Srbsko a Švýcarsko.

Dopravní nehody za účasti dítěte

Během posledních deseti let bylo v Evropské unii zabito více než 8 100 dětí při kolizích silničního provozu. Jen v 2016, 630 lidí zemřelo. Polovina (48 %) 30 % bylo chodců a 13 % cyklistů bylo ve vozidle.

Průměrné roční snížení počtu úmrtí na dětské silnici v EU v průběhu dekády bylo 7,3 % oproti 5,8 % pro ostatní věkové skupiny, což je průměrný rozdíl 1,5 %. Každý rok umírá 48 % všech dětí zabitých na silnicích EU jako cestující motorových vozidel.

Úmrtí z provozu dětí představují přibližně 2,5 % z celkového počtu úmrtí na silnicích a přibližně 6 % celkového počtu obětí.

Třicet procent všech dětí zabitých na silnicích EU jsou chodci a 13 % jsou cyklisté. Nejzávažnějšími srážkám s chodci a cyklisté jsou srážky s motorizovaná vozidla. Kvůli jejich malému růstu jsou děti méně viditelné pro řidiče.

Dětem není zaručena stejná úroveň bezpečnosti silnic v Evropě. Země s dobrými ukazateli bezpečnosti silničního provozu mají tendenci mít dobré celkové indikátory bezpečnosti silničního provozu. Dětská úmrtnost na Ukrajině nebo v Rumunsku je tedy sedmkrát vyšší než v Norsku, Švédsku nebo Velké Británii. Norsko má nejnižší míru smrtelnosti silničního provozu mezi zeměmi EU.