Systém pojištění v Itálii

Obchodní pojištění

Pojištění v Itálii je spolehlivý způsob ochrany a správy vašeho podniku. Nejdůležitější věcí je pochopit meze potřeby pojištění v Itálii: někteří lidé se snaží zbavit se minimálního pojištění, zatímco jiní si kupují pojištění, které nepotřebují. Nejjednodušší způsob, jak se tomu vyhnout, je konzultovat „Advokát v Evropě“ s.r.o. Budeme vás informovat o příslušném pojištění v Itálii a o tom, jak získat kompenzaci od pojišťovacích společností v zahraničí.

Platit pojistné v Itálii bude vždy obtížné, ale opravdu si můžete dovolit být bez pojistky? A co je důležitější, můžete se vyhnout pojištění bez porušení zákona? To platí zejména pro založení podniku v Itálii. Jako zahraniční podnik byste se měli mít na pozoru před porušováním, pracovními zraněními, nehodami, nehodami, dokonce i katastrofou.

V Itálii se doporučuje Hledat renomovaný pojišťovací makléř, který bude moci porovnat dohody a dohodnout se na nákladově efektivních balíčcích. Budou vás také moci informovat o všech zákonných požadavcích v Itálii, o kterých si možná nejste vědomi.

Obecně existují čtyři hlavní typy pojištění:

1.Pojištění vozidel;

2.Evidence pojištění zaměstnanců;

3.Pojištění odpovědnosti za veřejné škody;

4.Získání pojistky pro vlastnost.

Pojištění vozidel

Podle zákona musí být všechna vozidla pojištěna na úrovni odpovědnosti třetí strany v Itálii. Existují dvě oblasti pojištění automobilů: třetí strana a komplexní pojištění. Pokud jste žalován za zranění a soudní výlohy. Musíte zaplatit za zranění třetím stranám.

Komplexní pojištění automobilu kryje škody způsobené vlastním autem. Stejně jako zranění, věcné škody, požár a krádež.

Pojištění zaměstnanců

Tento typ pojištění v Itálii pokrývá vás i vaše zaměstnance v případě nemoci, úrazu nebo nemoci.

Zaměstnavatel musí pro své zaměstnance zajišťovat úrazové nebo zdravotní pojištění. Existují různé typy pojištění, jako je ochrana příjmů, trauma, úmrtí a invalidní důchod.

Pojištění odpovědnosti za veřejné škody

Jedná se o povinnou formu pojistného krytí v Itálii a chrání proti nárokům na nedbalost, smrt, zranění, věcné škody, jakož i hospodářské nebo finanční ztráty.

Pojištění majetku

Toto pojištění v Itálii pokrývá váš majetek a jeho obsah a/nebo požár, vodu a jiné škody, jako jsou zemětřesení, blesky, bouře, exploze, loupež.

Osobní pojištění

V Itálii existuje několik typů pojištění, které vyhovují lidským potřebám. A odškodnit vaše zranění nebo jiné osoby i majetek.

Zdravotní pojištění

Vnitrostátní zdravotní systém je v Itálii prováděn prostřednictvím místních zdravotnických orgánů. Poskytuje také bezplatné nebo subvencované zacházení a péči pro všechny občany EU.

V případě, že přijedete do Itálie, můžete požádat o soukromé zdravotní pojištění. Existuje mnoho společností zabývajících se soukromým zdravotním pojištěním. Soukromí pacienti dostávají nejlepší lékařské poradenství od vysoce kvalifikovaných lékařů. Soukromý pacient může také navštívit lékaře, který má specifický jazyk. Obecně mnozí Italové volí soukromé zdravotní pojištění.