Author: Молодечкін Анатолій

  • Home
  • Author: Молодечкін Анатолій
  • Page 12

Zákon o dědictví v České Republice

Firma Advokát je v Evropě je dobře známá svou specializací v oblasti mezinárodního a českého práva dědictví, nástupnictví a vlastnických práv v Česku. Zastupujeme občany Ukrajiny, Polska a Ruska před českými notáři (soudy) v procesu děditví. Dále v případě potřeby také v soudních sporech týkajících se ověření – odvolání vůči závěti a zpochybňování hodnty majetku. […]
Číst

Právník pro dědictví v Polsku

Podle polského zákona zdědí děti dědice a manželka zemřelého majetek ve stejných částech. Manželův podíl však nemůže být menší, než čtvrtina celého dědictví. Podle zákona polského dědictví, pokud neexistují potomci (tedy pokud nejsou děti, vnoučata apod.), manželé a rodiče zemřelého jsou jmenováni prioritními dědici. V takovém případě každý z rodičů a druh získá čtvrtinu veškerého […]
Číst

Proces dědění ve Švédsku

Podle švédských zákonů o dědictví může dědic nakládat se svým majetkem podle závěti s následujícími omezeními. V ustanoveních o nuceném dědictví mají děti a manželka právo zdědit určitou část vlastnictví a to bez ohledu na přání zemřelého vyjádřené v jeho závěti. Děti mají nárok na polovinu majetku a druh má absolutní nárok na získání základní […]
Číst

Jak obdržet dědictví na Maltě

Na Maltě se majetek zemřelého předává dědictvím, pomocí závěti a nebo také prostřednictvím předem definovaných způsobů předání majetku v a to případě chybějící závěti. Na Maltě jsou dva druhy závěti: Veřejná smlouva: notář dostává a zveřejňuje za přítomnosti dvou svědků. Závěť na Maltě podléhá běžným formalitám státního aktu. Závěť je „veřejná“ pouze v případě, že […]
Číst

Dědické právo v Britské Kolumbii a Kanadě

V Kanadě se neplatí „dědická daň“. Je však nutné zaplatit poplatky za rozdělení dědického majetku. Komise na kontrolu majetku činí 1.4 procenta z celkové hodnoty nemovitosti. Je třeba připravit a podat konečné daňové přiznání a také zaplatit veškeré daně a dluhy zemřelého. Smrt bez závěti Pokud člověk zemře bez závěti, majetek se rozděluje podle zákonů […]
Číst

Zákony o dědění na Floridě, USA

Pokud rezident Floridy zemře a zanechá závěť, jeho movitý a nemovitý majetek přechází k příjemcům, kteří jsou uvedení v závětí. Pokud zemřelý zemře bez závěti, podíl majetku se řídí zákony Floridy. Tyto zákony určují, kdo získává movitý majetek na základě manželských a příbuzenských vazeb. Aprobace závěti Je to proces, s jehož pomocí se movitost a […]
Číst

Zákon o dědění v Pensylvánii, USA

Pensylvánie je jedním ze šesti států USA, které stále zavádějí dědickou daň, i když ostatní zákony Pensylvánie ohledně dědění jsou dost standardní. Existují také přísná omezení ohledně toho, která závěť je považována za platnou, proto se ujistěte, že přesně víte, co děláte pro získání vaší zákonné části dědictví. Jak již bylo zmíněno, Pensylvánie má daň […]
Číst

Jak získat dědictví v New Yorku, USA?

New York je jedním z dvanácti států, poblíž kolumbijského okresu, daní nemovitosti zemřelých, které obývali, nebo vlastnili majetek v mezích státu. Kromě toho existuje mnoho dalších faktorů, které ovlivňují způsob, jakým stát určuje váš dědický majetek, počínaje tím, zda existuje platná závěť. Hledáte-li odborný návod pro to, abyste jste se vyznali v realitních zákonech či […]
Číst

Nárok na dědictví ve státě Kalifornie, USA

V Kalifornii neexistuje daň z nemovitostí ani z dědictví. Zákony o dědictví v Kalifornii v případě, že neexistuje žádná platná závěť, mohou být poněkud matoucí. Chcete-li tedy, aby proces získání majetku proběhl, co nejrychlejším a nejúčinnějším způsobem, s.r.o. Advokát v Evropě vám poskytne právní podporu, kterou jistě oceníte. Žádná dědická daň? Obyvatelé Kalifornie nemusí platit […]
Číst

Zákon o nároku na dědictví ve státě Texas, USA

Texaské dědické zákony podrobně popisují proceduru v případě, že jste manželé a jeden z vás zemře bez platné závěti.V některých případech může texaský zákon nakládat s dědictvím ne ku Vašemu prospěch, proto je důležité se poradit s právníky, abyste pochopili, jak se tyto zákony vztahují právě k vaší situaci. Získání dědictví během manželství Texaská vláda […]
Číst