fbpx

Rozdíl mezi dědicem a příjemcem v USA

V případě smrti příbuzného, tak pozůstalí rodinní příslušníci často předpokládají, že jsou dědici. Ale příjemce dědictví může inkasovat veškerý majetek jemuž odkázaný, a to i v případě, že je to celé dědictví . Kdo přesně je tedy dědicem a jak zjistit kdo bude příjemce? Tyto i další otázky jsou vždy těžké na zodpovězení, a proto naše společnost Advokát v Evropě vám je zodpoví a poskytne právní poradenství. Nepochopení tohoto rozdílu mezi dědicem a příjemcem často vyvolává zmatky v rodině a to by mohlo dále zkomplikovat již tak napjatý stav. Zde jsou časté otázky a odpovědi o tom, co znamená být dědicem nebo příjemcem.
Dědic je pokrevní příbuzný, který může mít právo na peníze nebo majetek po smrti pozůstalého. Příkladem dědice je manžel nebo manželka. Zákony v každém státě určují přesné pořadí. Ale seznam se v určitém okamžiku zastaví, takže ne každý něco zdědí.

KDO JE DĚDIC?

Slovo „dědic“ se často používá v případech, kdy osoba zemřela bez závěti. Když k tomu dojde, správce majetku je povinen zjistit, kdo oprávněně zdědí majetek zemřelého. Mějte na paměti, že pojem „oprávněný dědic“ je jednoduše oficiálním termínem dědic.

KDO JE PŘÍJEMCE?

Příjemcem je osoba nebo organizace, která přijímá peníze nebo majetek, protože ji někdo výslovně označuje ve své závěti. Oprávněnými osobami mohou být charitativní organizace, náboženské organizace, blízký přítel zesnulého, nebo dokonce jeho domácí kočka. Pokud jste Vy  výslovně uvedeni v závěti pozůstalého, jste považován za příjemce.

JDE BÝT PŘÍJEMCEM I DĚDICEM ZÁROVEŇ?

Příjemcem i dědicem v ideálním případě být můžete, ale mějte na paměti, že né každý dědic je příjemcem. Pokud vám například vaše matka zanechala svůj perlový náhrdelník, hraje to ve váš prospěch, protože jste byl výslovně zmíněn v závěti. Taky můžete být považován za dědice, protože jste příbuzný své matk.

Na druhou stranu, pokud pozůstalý odkáže všechno svému kamarádovi z dětství Adamovi je  Adam automaticky považován za příjemce. Adam nemůže být dědic, protože není pokrevní příbuzný, a i kdyby ho Váš otec považoval za „rodinu“, tak Adam obdrží dané dědictví v plné výši, která je uvedena v závěti, a to i v případě, že jste v této situaci dědicem, protože jste pokrevní příbuzný.

KDO MÁ VÍCE PRÁV: DĚDIC NEBO PŘÍJEMCE?

To závisí na tom, zda existují oficiální dokumenty, jako je závěť. Pokud je v závěti uvedený Adam jako příjemce, má automaticky více práv na majetek než vy jako dědic, který v závěti uveden není. V případě že závěť neexistuje, máte jako dědic nárok na majetek jako první. Za dědice jsou často považován manžel, manželka nebo dospělé děti. Proces pokračuje, dokud se nenalezne relativní pokrevní příbuzný.

KDY MŮŽETE ZPOCHYbNIT ZÁVĚŤ?

Každý, kdo má o majetek zájem, může zpochybnit závěť. To je jeden z důvodů, proč jsou vykonavatelé povinni informovat své dědice. Mějte však na paměti, že zpochybnění závěti je nákladné pro obě strany. Pokud opravdu věříte, že v závěti něco není v pořádku, jako je padělání podpisu nebo nesprávný vliv při psaní a podepisování, je dost možné že budete potřebovat radu právníka, a proto neváhejte a kontaktujte nás.