Jak postupovat při dopravní nehodě v ČR?

Způsobil jste v České Republice škodu vaším vlastním autem?

Rada poškozené straně: vaše jméno, příjmení a bydliště; jméno, příjmení a bydliště, případně název a místo práce majitele dopravního prostředku; název a místo činnosti pojistitele.

  • A také číslo pojištění; registrační značku vašeho vozidla.
  • S ostatními stranami, které se nehody účastní, vyplňujte speciální formulář.
  • Formulář se může lišit.
  • Nebo lze nakonec použít formulář „evropské zprávy o dopravní nehodě“.
  • Nezapomínejte na svědky, fotky z místa nehody a podobné věci.
  • V případě, že člověk je zraněn nebo zemřel po dopravní nehodě; hmotná škoda vzniká na kterémkoli z přivolaných vozidel včetně zboží či jiného majetku, co přesahuje 100 tis korun; hmotná škoda byla způsobena majetkem třetí strany.
  • Ohlaste dopravní nehodu bez u policie České Republiky.
  • Pokud nehodu vyšetřuje policie České Republiky, podepište protokol, pokud souhlasíte se spisem.V opačném případě uveďte své připomínky.
  • Pokud při nehodě nedošlo ke zranění či smrti a způsobená škoda nepřesáhla 100 tis korun, nemusíte nehodu hlásit na policii. Pokud souhlasíte s ostatními účastníky nehody.

Někdo způsobil škodu Vám svým autem v ČR?

Seznamte se s pachatelem, je-li to možné, prostřednictvím ověření jeho dokladů: Příjmení, jméno a bydliště; jméno, příjmení a bydliště, místo podnikatelské činnosti majitele auta, kterým byla škoda způsobena; poznávací značka a mezinárodní kód země registrace auta; název a místo působení  pojistné firmy a číslo pojištění; pokud je vozidlo registrované v zahraničí, rovněž zjistěte číslo zelené karty.

Také číslo hraniční pojistky takového dopravního prostředku. A pokud je možné, udělat kopii těchto dokumentů.

V případě, že jste se nemohli od pachatele dozvědět o jeho pojistné odpovědnosti vůči třetím osobám registru vozidel, můžete tohoto pojistitele najít v databázi české kanceláří pojišťoven nebo přes internet.

Nebo na telefonu + 420 221 413 111.

V případě telefonického spojení nebo korespondence s kanceláří pojišťoven České Republiky, prosím, vždy informujte o dopravních nehodách a o dopravním prostředku pachatele co nejvíce.

Obraťte se na s.r.o. Advokát v Evropě a my vám pomůžeme v případě dopravní nehody, úrazu, smrti nebo ošetření v zahraničí.

Naši stálí partneři působí v Polsku, Itálii, Španělsku, Anglii, Portugalsku, Norsku, Švédsku, Německu a Česku. Vždy jsme na vaší straně.