fbpx

4 způsoby ochrany vašeho dědictví před daněmi v Evropě (část 1)

Zdědili jste majetek v cizí měně? Naši právní poradci, „Advokát v Evropě“ s.r.o., vám radí používat tyto metody k ochraně vašeho dědictví před zdaněním.

Dědictví v Evropě není považováno za příjem pro federální daňové účely, bez ohledu na to, zda zdědíte peníze, investice nebo majetek. Jakýkoliv následný příjem následně po zdědění aktiv je však zdaněn. Do příjmů a úrokových výnosů je nutné zahrnout zděděné peníze na bankovní účet nebo dividendy ze zděděných akcií či fondů.

Jakýkoliv zisk z prodeje zděděných investic nebo majetku se obvykle daní, ale také si můžete nárokovat ztrátu této investice. Státní dědické daně v Evropě a v různých zemích se liší, tyto informace si zjistěte z ministerstva příjmů vaší země, z ministerstva financí nebo od daňového specialisty.

Zvážit alternativní datum ocenění nemovitosti

Reálná tržní hodnota dědičného majetku je obvykle určena datem smrti dědice. V některých případech však může majetkový správce zvolit alternativní datum ocenění, které je šest měsíců po datu úmrtí. Alternativní ocenění se považuje za účinné pouze tehdy, když neomezuje celkovou částku majetku i daňovou povinnost; to má často pozitivní dopad na příjemce. Pokud nemovitost nepodléhá dani z vlastnictví, je datum ocenění, datem úmrtí.

Dědictví bez závěti

Dědic možná bude muset platit daň dědictví, které bylo bez závěti. Ve většině případů se to děje v souvislosti pozůstalých dětí. Může se to zdát výhodné ale, ve skutečnosti je velká pravděpodobnost zvýšení daní, které dítě platí. Když majitel účtu zemře, spoluvlastník zdědí nejen aktiva, ale i základy. Která se používá k určení zdanitelného zvýšení hodnoty aktiva. U dlouhodobých aktiv to může znamenat vysokou částku, a to určenou pro daně, když příjemce aktiva prodá.

Kontaktujte naše právní poradce „Advokát v Evropě“ s.r.o. a zjistěte, jak minimalizovat zdanění vašeho dědictví v zahraničí.