fbpx

Jak se chovat v případě nehody v České republice?

Rada poškozené straně:

 • Vaše jméno, příjmení a místo bydliště
 • Jméno, příjmení a místo bydliště nebo jméno a místo práce majitele vozidla;
 • Jméno a místo činnosti pojistitele. Stejně jako počet pojistných smluv;
 • Číslo SPZ.

S dalšími stranami účastníky nehody vyplňte zvláštní formulář v případě nehody. Formulář se může lišit u jednotlivých pojistitelů. Nebo můžete skončit pomocí formuláře Evropské zprávy o nehodě. Nezapomeňte na svědky, fotodokumentaci z místa nehody a podobně.

V případě:

 • osoba zraněná nebo usmrcená po nehodě;
 • dojde k poškození na jakémkoli z dotčených vozidel. Včetně zboží nebo jiného majetku, který přesahuje 100 tis. kcrun;
 • majetkem třetí strany.

Nehodu neprodleně nahlásit policii České republiky. Pokud nehodu vyšetřuje policie České republiky, podepište policejní zprávu, pokud souhlasíte s jejím textem. V opačném případě uveďte své připomínky.

S dalšími stranami účastníky nehody vyplňte zvláštní formulář v případě nehody. Formulář se může lišit u jednotlivých pojistitelů. Nebo můžete skončit pomocí formuláře Evropské zprávy o nehodě. Nezapomeňte na svědky, fotodokumentaci z místa nehody a podobně.

Pokud v důsledku nehody nedošlo k žádným zraněním ani úmrtím a škoda nepřekročila 100 tisů, nemusíte nehodu nahlásit policii České republiky. Pokud souhlasíte s ostatními účastníky havárie za porušení.

Způsobil vám někdo škodu svým autem v České republice?

Podívejte se na pachatele, pokud je to možné, kontrolou jeho dokumentů:

 • Příjmení, příjmení a místo bydliště;
 • Jméno, příjmení a místo bydliště, místo podnikání majitele vozidla, které bylo poškozeno;
 • Registrační číslo (registrační značka) a mezinárodní kód země registrace vozidla;
 • Název a místo práce pojišťovny a číslo pojistné smlouvy;
 • Pokud je vůz registrován v zahraničí, zjistěte také počet zelených karet a datum vypršení jeho platnosti (úplné údaje ze sloupce 3.4). Také počet hraničních pojištění takového vozidla. A pokud můžete udělat kopii těchto dokumentů.

V případě, že jste nebyli schopni zjistit od pachatele o jeho pojistné odpovědnosti vůči třetím osobám vozidla. Tuto pojišťovnu naleznete v databázi České kanceláře pojišťovny nebo online. Nebo volejte 420 221 413 111. V případě telefonické komunikace nebo korespondence s Českou pojišťovnou vždy oznamte nehodu a vozidlo pachatele co nejvíce.

Vyžádejte si radu od advokáta v „Advokát v Evropě“ s.r.o. a my vám pomůžeme v případě nehody, zranění, smrti nebo léčby. Naši stálí partneři působí v Polsku, Itálii, Španělsku, Anglii, Portugalsku, Norsku, Švédsku, Německu a České republice.

Jsme pořád na tvé straně.