Jak se chovat v případě dopravní nehody v Anglii?

V případě, že jste účastníkem nehody v Anglii se musí dodržovat určité kroky po nehodě. Toto jsou kroky, které je třeba podniknout:

Co dělat bezprostředně po nehodě

Bez ohledu na to, jak malá je autonehoda, musíte vypnout motor, dát vědět o nehodě ostatním řidičům (umístit výstražný trojúhelník) a vyčkat do příjezdu policie, pokud je to potřeba. jestliže tomu tak není, pak podle zákona o silniční dopravě ve Spojeném království se to bere jako zločin.

Komu volat po autonehodě

Pokud je někdo při autonehodě zraněn, měli byste zavolat policii co nejdříve na 999 (Pokud je to nutné).

Policie by také měla být zavolána, pokud poškozená vozidla blokují silnici, nebo pokud cítíte, že to bylo záměrné. Máte-li podezření, že jste obětí „úmyslné nehody“, například když řidič úmyslně vyprovokoval nehodu, aby udělal podvodnou pohledávku.

DVR vám může pomoci vyhnout se tomu, abyste se stali obětí podvodů. Nicméně, nezapomeňte si pořídit kvalitních fotografii, na které bUDe vše jasné, abyste prokázali, že máte pravdu.

Poskytnutí detailů po havárii vozidla

V případě nehody, je nutné poskytnout své jméno a adresu jinému řidiči.

Jste povinni poskytnout své kontaktní informace majiteli vozidla, které se stane součástí nehody, avšak majitel není na blízku např.: zaparkované vozidlo. Nikdy nenechávejte detailní informace, které mohou být zneužity.

Silniční nehody musí být oznámeny policii do 24 hodin. V opačném případě může dojít k pokutě nebo dokonce odebrání bodů.

Sběr detailů po havárii vozidla

Pokud je to možné, měli byste zjistit jméno, adresu a kontaktní údaje od řidičů, cestujících a svědků.

Zeptejte se druhého řidiče na podrobnosti pojištění automobilu a pokuste se zjistit, zda je registrován jako majitel vozu. Pokud není řidičem, zapište si jméno majitele auta a adresu.

Zavolejte 999 okamžitě, pokud někdo opustí místo nehody, aniž by byl ochotný poskytnout potřebné informace.