fbpx

SOS!!! Podvodníci s dědictvím v zahraničí

“Advokát v Evropě” s.r.o. všechny své klienty varuje před podvodníky, kteří Vám nabízí získání dědictví v zahraničí! Díky internetu mohou podvodníci své oběti nalézt i kilometry daleko. V každém případě je třeba se vyhnout společnostem nebo osobám, vyžadujícím platbu záloh na soukromé bankovní účty bez předložení odpovídajících dokumentů.

Pro toho, kdo pracuje s anglicky psanými dokumenty z USA, Kanady nebo Evropy není rozpoznání originálu od falzifikátu žádný problém. Podvodníci se však s Vámi velmi často snaží manipulovat, a to prostřednictvím informací, které o Vás dohledají na internetu. Tímto způsobem Vás mohou poměrně jednoduše oklamat, podvést, okrást a následně zmizet.

Internetoví podvodníci

S ohledem na celkovou digitální propojenost našeho okolí, jsme i my samotní náchylnější k tomu, stát se cílem podvodného jednání třetích osob.

Nemálo podvodníků ze zemí třetího světa se vydává za advokáty, právní konzultanty nebo správce dědictví, což dokládají různými padělanými doklady. Následně nabízí své služby a pomoc za „nevelkou“ odměnu, zpravidla od 500 do 3000 dolarů. Vše na první pohled vypadá právně v pořádku, jde o existující společnost zapsanou v obchodním rejstříku. Skutečnost je však taková, jak praví známé rčení, že „ne vše, co se třpytí, je zlato“.

Jak poznat, že jednám s podvodníky s dědictvím?

Komunikujete-li s „advokátem-podvodníkem“ s dědictvím v zahraničí, měli byste mít se zaměřit na následující detaily:

Velikost dědictví

Velikost dědictví je možné zjistit výhradně prostřednictvím oficiální bance zasílané žádosti nebo prostřednictvím soudu po zahájení dědického řízení! Cizí osoby, ať již advokáti nebo právní zástupci, k takovýmto údajům nemají přístup. Předmětnou informaci může poskytnout pouze zákonný správce dědictví, a to navíc pouze za předpokladu souhlasu dědiců.

Varování: je-li dědictví příliš velké (od jednoho do deseti milionů dolarů), jde o varovný signál, že jde pravděpodobně o podvod. V případě, že se domníváte, že se skutečně jedná o Vaše dědictví, raději se ujistěte a zjistěte, zda někdo z Vašich blízkých či známých žil v předmětném cizím státu. Cizí člověk Vám v žádném případě dědictví v řádu milionů dolarů nezanechá, jde o podvod!

Bankovní účty

Vědět, že jednáte s advokátem, je životně důležité. Pro ujasnění, bez ohledu na skutečnost, že mají USA a Kanada naprosto odlišný systém dědictví, jedná se o státy, ve kterých zákony platí bez rozdílu pro všechny. Tím je například případ, že dědictví mohou projednávat pouze registrované právnické osoby. Pokud tedy Váš „advokát“ požaduje převod peněz na osobní účet, a nikoliv na účet společnosti, s pravděpodobností hraničící s jistotou jde o podvod. Komunikaci proto ukončete a žádné peníze nepřevádějte.

Neočekávané platby

Dalším signálem, že jste se stali cílem podvodného jednání, je, že jste žádáni o platbu za advokátní služby bez předložení odpovídajících dokumentů. I v České republice bylo mnoho lidí podvedeno tím, že znovu a opět bez rozmyslu převáděli své peníze přímo na účty podvodníkům.

Dokumenty

Dokumenty, které Vám podvodníci mohou zasílat, lze poměrně snadno odlišit od dokumentů pravých. V první řadě jsou falzifikáty značně přesvětlené a obsahují razítka jasně červené barvy. Pokud dokument přiblížíte, lehce rozpoznáte místa, která byla graficky upravována. K originálním dokumentům jsou připojována „mokrá“ razítka, jejichž skeny či kopie jsou vždy černobílé!

Čtěte také:

1. Co dělat v případě nehody ve Španělsku?
2. Jak získat náhradu škody na pracovišti v Anglii?
3.Právní poradenství v Polsku

Jak se nestát obětí podvodníků s dědictvím?

Podle názoru právníků společnosti „Advokát v Evropě“, je každý, kdo obdržel podezřelý email s informací o dědictví, povinen:

  • Prověřit správnost údajů.
  • Bez dalšího zkontrolovat elektronickou adresu odesílatele. Leckdy je na fórech předmětná adresa označená jako adresa používaná podvodníkem.
  • Nikdy neprovádět převody peněz prostřednictvím alternativních platebních metod jako PayPal nebo Western Union, neboť skutečná osoba bude vždy disponovat standardním bankovním účtem.
  • Co do schránky příchozích informací být náležitě ostražitý a tyto si jiným způsobem ověřit.

Doufáme, že uvedené informaci Vám pomohou nedostat se na seznam obětí, které se následně dělí o své zkušenosti s podvodným jednáním spojeným s dědictvím v České republice a v jiných evropských zemích. Mějte na paměti, že v případě komunikace s osobami ze zahraničí je potřeba zachovávat vždy náležitou opatrnost. Vždy se můžete s žádostí o pomoc obrátit na společnost „Advokát v Evropě“, která Vám pomůže překonat veškeré těžkosti spojené se získáním dědictví v USA, Kanadě a Evropě.