fbpx

Dědické právo a jeho plánování

Jak najít majetek, který příbuzný v zahraničí zanechal?

Máte informaci o tom, že Váš příbuzný žil v zahraničí. Může se jednat o příbuzného vzdáleného, který neměl vlastní rodinu. Umíme pro Vás prověřit, jakým způsobem byl jeho majetek rozdělen, kdo dědictví získal a měli-li jste nárok na něj i Vy. Advokát zabývající se dědickým řízením vše uvedené vyřeší za Vás.

Spojené státy, Kanada, Evropa, jakož i další světové státy, to vše jsou místa, kam mohli Vaši předci z České republiky v minulosti emigrovat. Tito mohli dědicům, které není možné dohledat, zanechat nemalý majetek. Na naše stránky již brzy umístíme seznamy dědiců zveřejňované státy, které takovéto veřejné rejstříky vedou. V předmětném seznamu budete moct vyhledat a zkontrolovat i svoji rodinu; třeba čeká dědictví v zahraničí i na Vás.

Po smrti zůstavitele tento v zahraničí zpravidla zanechává nemovitost a bankovní účty (včetně účtu, kam je mu vyplácen důchod). Na těchto účtech mohou být zůstatky ve výši tisíců dolarů či euro. Zjistit, co je předmětem pozůstalosti, zvládne pouze profesionální advokát.

Většina států nemá stanovenu lhůtu, ve které je nutné se o dědictví přihlásit. Podaří-li si tedy prokázat, že zůstavitel byl Vaším příbuzným a že máte nárok na část pozůstalosti ve Spojených státech, Kanadě, Německu, České republice, Anglii nebo jiných evropských státech, můžete se tato dostat do rukou Vaší rodiny klidně i po 100 letech.

Vrácení peněz na bankovních účtech

Uvedené je možné i v případě, jste-li přesvědčeni, že Váš příbuzný, který pracoval v zahraničí, žádnou nemovitost nevlastnil. Klíčovým výrazem je zde slovo „pracovat“, neboť tento znamená připisování mzdy na bankovní účet. V takovém případě máte právo na výplatu zůstatků na účtech, které by se jinak staly příjmem banky nebo pojišťovny.

Čtěte také:

1. Dědictví v Německu
2. Dopravní nehoda v EU
3. Odškodnění rodiny za smrt příbuzných při nehodě v zahraničí

Jak zjistit, v jaké bance mohl zůstavitel peníze zanechat?

Postup se v jednotlivých státech liší, když zpravidla vyžaduje kontaktování orgánu dohlížejícího na finanční trhy. Například v sousedním Polsku údaje o veškerých „mrtvých účtech“ vede úřad Krajowa Izba Rozliczeniowa. Zemřel-li proto některý z Vašich bližních v Polsku, stojí za to se obrátit na předmětný orgán a ověřit si, zda zde zůstavitel neměl vedeny bankovní účty a zda tyto netvoří pozůstalost, na kterou byste měli nárok. Nebo můžete využít službu našeho dědického advokáta.

Advokáti naší společnosti se zabývají vyhledáváním, sestavením a vrácením pozůstalosti do rukou Vaší rodiny. Majetek, který Vaši příbuzní zanechali v zahraničí patří Vám a neměli byste jej nechávat ležet ladem. Na základě smlouvy s naší společností získáte možnost využití bezplatné služby vyhledání a zjištění pozůstalosti naším advokátem. Advokáti pro zahraniční dědické řízení se svojí role zhostí s náležitou odbornou péčí.

Pozůstalost se vrátí do rukou Vaší rodiny. Na zahraničních účtech z ní nezůstane ani pomyslný poslední halíř.Máte-li právo a titul k získání pozůstalosti, rádi Vám s uvedeným pomůžeme. “Advokát v Evropě” s.r.o. stojí vždy na Vaší straně.