fbpx

Vyhledání dědictví. Jak začít a kde hledat?

Naše metody vyhledání dědictví v zahraničí

Krok první – vyhledání dědictví

Proces vyhledávání dědictví zahajujeme seznámením se s celkovou situací a rodinnými vazbami zesnulého. V mnoha případech je nutné si informace důkladně ověřovat. Stejně tak je třeba zjistit, zda měl zůstavitel děti a pořídil-li závěť. Seznámení se s minulým životem zemřelého je proto zcela nezbytné. 

Podle právních předpisů, upravujících dědické řízení ve státě pobytu zemřelého, platí, že zemřel-li zůstavitel bez manžela(ky) či dětí, nastupují k dědictví jakožto dědicové rodiče a sourozenci zemřelého. V případě, kdy zůstavitel blízké příbuzné neměl, stávají se dědici prarodiče a jejich potomci. V této souvislosti proto není výjimkou, že námi dohledaní dědicové nemají o dědictví ani osobě zůstavitele žádné potuchy.

Naši zkušení genealogové vyřeší všechny genealogické dotazy

Doklady, které je nutné jakožto důkazy u soudu předkládat, byly nezřídka zničeny či ztraceny v důsledku války či jiných událostí. V takových případech se náš tým snaží za účelem prokázání práva klienta na dědictví dohledat v místě pobytu zemřelého alternativní zdroje.

Krok druhý – kontaktování dědiců

V průběhu našeho vyhledávání nám námi nalezení lidé dodávají doplňující důkazy, pomocí kterých můžeme prokázat pokrevní příbuzenství se zůstavitelem.

V případě existence důkazů, dokládajících právo klienta na dědictví, klientům nabídneme uzavření smlouvy, na základě které jim budeme poskytovat potřebné služby, tak aby se dědicům dostalo jejich podílu na pozůstalosti.

Informaci o dědictví je možné poskytnout pouze v případě, pokud se uzavřením smlouvy rozhodnete naše služby využít. Předmětná smlouva pro nás představuje záruku výplaty naší odměny.

Čtěte také:

1. Systém pojištění v Itálii
2. Jaký druh odškodnění očekávat po nehodě v Evropě?
3. Proč potřebuji k registraci dědictví v Kanadě právníka?

Odměna je nám vyplácena po proběhnutí dědického řízení

Po podpisu naší smlouvy činíme kroky k získání všech zákonem požadovaných dokumentů, důkazů o pokrevním příbuzenství a dalších dokladů, tak aby bylo možné v místě pobytu zůstavitele zahájit dědické řízení. Za účelem urychlení procesu vyhledávání informací a dokladů s Vámi budeme úzce spolupracovat. Čím budou nám Vámi poskytnuté informace přesnější, tím dříve i bude předmětná záležitost vyřízena.

Krok třetí – finální fáze

Po hodnocení důkazů soudem a rozhodnutí soudu je vydáváno tzv. usnesení o dědictví. Věc následně posoudí naši finanční a daňoví experti, tak aby byla případně vzniknuvší daňová povinnost pro klienta co nejmenší.

Očekávání a doba

Rozumíme tomu, že podpisem smlouvy v nás co do Vašeho dědictví vkládáte značnou důvěru. Otázkou, kterou si budete pokládat, bude jistě i kdy můžete očekávat úspěšné vyřízení věci.

Na tento dotaz lze však zodpovědět jen velmi obtížně. Délka procedury se totiž odvíjí od celé řady faktorů jako je vyhledávání dostupných pramenů; rámcově tedy počítejte s dobou od 6 měsíců do několika let.

Cena

Naše odměna – podíl z Vašeho dědického dílu.

Odměna nám bude vyplacena pouze poté, co Vaše dědictví reálně získáte.

Proč právě společnost “Advokát v Evropě”?

Jsme připraveni Vám pomoct vždy, ať již jde o jednoduchou či složitou záležitost. Neorientujete-li se v právním nástupnictví a hrozí-li propadnutí odúmrti státu, ve kterém zůstavitel zemřel, jsme Vaším ideálním partnerem.

V případě jakýchkoliv dotazů s námi neváhejte spojit, a to přímo nebo i zprostředkovně. Rádi s Vámi Vaši záležitost bezplatně zkonzultujeme.

Našim klientům vždy rádi poradíme, a to bez ohledu na to, zda již došlo k podpisu smlouvy o poskytování právních služeb či nikoliv. Jsme vždy na Vaší straně.