fbpx

Dědictví v zahraničí

Aktuálně se v zahraničí, a to jak v Evropské unii, tak mimo ni, například v Kanadě nebo Spojených státech, nacházejí nemalá aktiva tisíců Čechů. V uvedených státech žili prarodiče a jiní příbuzní, kteří zde po své smrti zanechali pozůstalost. Iniciovat dědické řízení a domoci se svého podílu na dědictví je možné dokonce i 30 let po smrti zůstavitele. Obdrželi-li jste proto Vy nebo někdo z Vašich bližních dopis týkající se dědictví, neotálejte. Kontaktujte nás a my Vám s předmětnou záležitostí rádi pomůžeme.

Jakým zákonem se získání dědictví řídí

Režim dědictví se zpravidla řídí zákonem státu, ve kterém zůstavitel zemřel. Dědicové však bohužel právo země, ve kterém na ně dědictví čeká, obvykle neznají. V této souvislosti se proto vyplatí využít služby advokáta (například “Advokát v Evropě” s.r.o.). Advokáta, který zná místí jazyk a orientuje se v dědickém řízení ve státě, ve kterém se pozůstalost nachází.

Každý občan se rovněž může obrátit s žádostí o pomoc na zastupitelský či konzulární úřad v místě svého trvalého pobytu. Předmětné orgány občanovi poskytnou informace o pravidlech, kterými se vyřízení dědického nároku řídí. Tím se však dědic nevyhne nutnosti najmout si v místě pozůstalosti místního advokáta. Zahraniční advokáti nejsou v USA, Kanadě i Evropě levnou záležitostí, přičemž žádají o platbu zálohy ve výši 120 dolarů za hodinu. Z tohoto důvodu se proto vyplatí využít služby naší společnosti, neboť naše odměna odpovídá podílu na Vámi získaném dědickém dílu.

Vlastní vyhledání dědictví

V případě, kdy občan České republiky vyhledává pozůstalost v zahraničí, je jeho pozice o dost složitější. Nezná, kde v minulosti jeho příbuzný pobýval, jaký měl majetek a na koho jej případně převedl. Pouze hádá, že by případně něco zdědit mohl. Předmětné vyhledávání dědictví v zahraničí tak může být poměrně nákladnou záležitostí, nemluvě o obtížích spojených s jazykovou bariérou a neznalostí místní právní úpravy. V místě pozůstalosti si přirozeně můžete k předmětným úkonům najmout specializovaného advokáta, avšak do doby získání relevantních informací raději počítejte s vynaložením nemalé částky. To vše bez záruky toho, že výsledek vyhledávání přinese ovoce.

Čtěte také:

1. Dědictví v Německu
2. Druhy odškodnění za úrazy v EU
3.Dětská úmrtnost na evropských silnicích

Dopis prarodičům o dědictví

Jelikož jsme specialisty na vyhledávání dědictví v zahraničí, poměrně často se naši právní společnost obrací potenciální dědicové z České republiky, Slovenska, Polska a Ruska. Ke soupisu pozůstalosti, na kterou si dělá náš klient nárok, nám přitom stačí jen informace o adrese a státě pobytu zemřelého. 

Nastat však může i situace, kdy klient dostane dopis, že před 30 lety zemřelý příbuzný v zahraničí zanechal značný majetek. Pomůžeme Vám zjistit, zda se jedná o pravdivý údaj nebo jen způsob, kterým se z Vás podvodníci snaží získat peníze výměnou za přístup k informacím. 

V případě získání dědictví v zahraničí je třeba pamatovat na skutečnost, že dědictví podléhá daňové povinnosti dle místa Vašeho trvalého pobytu, a to i v případě, kdy byla dědická daň v místě pozůstalosti zaplacena. Pro více informací se neváhejte obrátit na spojovatelku společnosti «Advokát v Evropě» s.r.o. nebo k našim zástupcům v jednotlivých regionech (v případě České republiky: +420-778-401-653). Rádi Vám pomůžeme situaci s Vašim potenciálním dědictvím vyjasnit.