fbpx

Jak vyřídit dědictví v zahraničí

V případě, kdy Vám Vaši blízcí nebo vzdálení příbuzní zanechali Dědické řízení v USA, dědictví v Kanadě nebo Evropě dědictví, jsou Vám advokáti společnosti «Advokát v Evropě» s.r.o. připraveni pomoct jej vyřídit, tak aby se dostalo do Vašich rukou. Získání dědictví je déletrvající proces, vyžadující účast:

  • advokáta pro dědické řízení;
  • realitního makléře či znalce za účelem zjištění ceny nemovitosti a případného prodeje dědictví v zahraničí;
  • daňových poradců za účelem minimalizace daňové povinnosti v zahraničí, neboť se získání dědictví v zahraničí zpravidla bez nutnosti platby daně neobejde.

Uvedené platí v případech, kdy je předmět dědictví znám. V opačném případě je nejdříve potřeba zjistit, jak dědictví v zahraničí dohledat, tak aby pozůstalost nezůstala ležet ladem. Naši advokáti pro dědické řízení důkladně prověří všechny případné bankovní účty, jakož i účty v soukromých či veřejných penzijních fondech, majetkové účasti v investičních společnostech, držbu akcií či dluhopisů, které Váš zemřelý příbuzný mohl vlastnit, a které by se mohly jako zahraniční dědictví dostat do Vašich rukou.

Jak získat dědictví ze závěti v zahraničí

Odpovědět na otázku: jak získat dědictví ze závěti v zahraničí je o dost jednoduší. V případě existence závěti v této příbuzný zpravidla vyjmenovává majetek a aktiva a určuje, komu tyto mají připadnout. Nastalo-li uvedené v některém evropském státu, mají příbuzní, kteří byli v závěti opomenuti, přesto zpravidla právo na svůj podíl na dědictví. Uvedené právo našich klientů je třeba uplatnit u soudu. Setkali jsme se s mnoha případy, kdy se v závěti opomenutý příbuzný k tomuto majetku dostal až na základě rozhodnutí soudu.

Jelikož je nutné každý případ posuzovat individuálně, není možné poskytnout k získání dědictví ze závěti v zahraničí univerzální návod.

Přezkum závěti soudem

Zanechal-li po sobě zemřelý podmínky přijetí dědictví v USA, informace o dědictví v Kanadě ​nebo Evropě, závěť, proběhne následně u zahraničního soudu její přezkum. Předmětné řízení zahrnuje též zjištění aktiv a určení hodnoty pozůstalosti, plnění daňové povinnosti a vypořádání závazků, a to až do doby převodu majetku na právní nástupce zemřelého. Řízení se řídí místními předpisy, které se mohou v závislosti od místa pobytu zůstavitele, tj. jednotlivých států, lišit. V rámci vypořádání dědictví může současně dojít k rozdělení aktiv, například prodeji nemovitého majetku, tak aby došlo k vypořádání závazků z pozůstalosti (to platí i v případě absence závěti).

Předvolání k soudnímu jednání je zasíláno všem dědicům uvedeným v závěti pořízené zůstavitelem a rovněž těm, kteří by jinak dědili, pokud by závěti nebylo. Zahraniční soud, řešící pozůstalost, je rovněž povinen jmenovat vykonatele poslední vůle, označovaného jako správce dědictví. Uvedená osoba se řídí pokyny v závěti co do rozdělení dědictví po zemřelém mezi dědice. Na zmiňovaném soudním jednání současně mají osoby s právním zájmem podat námitky vůči vypořádávání dědictví. Naši právní specialisté jsou připraveni poskytnout Vám bezplatnou radu, jak dědictví v zahraničí zdarma vyřídit!

Čtěte také:

1. 4 způsoby ochrany vašeho dědictví před daněmi v Evropě (část 1)
2. Autonehody v Turecku
3. Právník pro dědictví v Polsku

Potřebuji pro vyřízení dědictví v zahraničí právníka?

Advokát pro mezinárodní dědické právo, společnost «Advokát v Evropě» s.r.o. je cenným zahraničním zástupcem, řešícím otázky spojené s rozdělením dědictví, vzniklou daňovou povinností a nevypořádanými závazky za pozůstalostí. Náš tým Vám rovněž v souvislosti s dědictvím v zahraničí pomůže obstarat potřebné dokumenty, podniknout kroky k prokázání pokrevního příbuzenství, s ověřením dokumentů na zastupitelském úřadu cizího státu a v neposlední řadě Vám poskytne bezplatnou právní konzultaci!Vše naše konzultace jsou zdarma! Napište nám či zavolejte, rádi pro Vás situaci posoudíme a napovíme Vím, jak dědictví v zahraničí vyřídit.