Autonehody v Turecku

V Turecku je četnost nehod na silnicích velmi vysoká, přičemž většina nehod se vyskytuje v provinciích Istanbulu a Ankara. Všechna vozidla v Turecku musí být pojištěna. Postup v případě dopravní nehody v Turecku závisí na závažnosti incidentu, na přítomnosti zranění a na potřebě zásahu policie.

Co dělat na místě nehody

V případě menší nehody není nutné volat dopravní policii. Pokud se řidiči nemohou dohodnout na okolnostech a odpovědnosti za nehodu, nebo v případě zranění a smrti, je nutné volat policii.

Dopravní policie

Tel: 179

V případě vážné nehody:

1.Okamžitě zastavte

2.Nepřemisťujte vozidlo do doby, kdy k vám to policie nedorazí. Je-li to možné, vyfoťte místo nehody před přemístěním auta

3.Před opuštěním auta ve tmě, za špatného počasí nebo v noci si noste reflexní vestu. To platí jak pro řidiče, tak i pro cestující

4.Umístěte jeden výstražný trojúhelník

5.Řidiči účastnící se nehody musí sdílet informace; registrační číslo, název, adresa a podrobnosti pojistky 6.Nikdy nepodepisujte žádné dokumenty, pokud si nejste jistí, že jste pochopili.

Jakmile policie dorazí na místo nehody, musí všechny zúčastněné strany předložit řidičský průkaz a doklady o registraci. Policie pak přezkoumá všechny cestující, kteří se na havárii podílejí. Výsledek této zkoušky a úřední policejní zpráva o incidentu, která jsou nezbytná pro předložení k úhradě pojistného. Policejní zprávy a výsledky testů jsou obvykle k dispozici na okresní policejní stanici během tří dnů od nehody.

Vytvoření nároku

Po dopravní nehodě musí řidiči do pěti dnů reklamaci uplatnit u pojišťovny. Spolu s tvrzením musí být zaslány tyto dokumenty:

1.Kopie pojistky (Poliçe),

2.List hlášení o nehodě (Tutanak örneği), úřední policejní zpráva, pokud se na scéně nachází, nebo písemné prohlášení řidiče

3.Výsledek testu na alkohol (Alkol Raporu) (originál nebo kopie)

4.Kopie dokladů o registraci vozidla

5.Kopie řidičského průkazu

6.Fotografie jakéhokoliv poškození (Pokud je to možné)

Naši právníci „„Advokat v Evpropě“ s.r.o. vám poskytnou informace o tom, co dělat v případě dopravní nehody v Turecku, a také informace o vyplňování podoby zprávy o nehodě.