fbpx

Author: Молодечкін Анатолій

  • Home
  • Author: Молодечкін Анатолій
  • Page 3

DĚDICKÉ PRÁVO A JEHO PLÁNOVÁNÍ

Otázka plánování pozůstalosti, závětí a ochrany rodinného majetku a jmění může být pro mnoho lidí citlivá, protože nám připomíná naši smrtelnost. Z tohoto důvodu mnoho lidí upouští od toho, aby učinili vhodná opatření ohledně toho, co se stane s jejich dědictvím po jejich smrti. Přesto se jedná o jedny z nejdůležitějších otázek z pohledu rodiny, […]
Číst

POJISTNÉ PLNĚNÍ V PŘÍPADĚ ÚMRTÍ PŘI NEHODĚ NEBO V ZAMĚSTNÁNÍ V USA

Úmrtí při nehodách jsou ve Spojených státech velmi častá a každoročně se s touto tragédií setkávají desítky tisíc amerických rodin. Při nehodě často přijdou o osobu, která byla hlavním živitelem rodiny. Pojištění pomáhá řešit řadu problémů souvisejících s financemi domácnosti a aby se pojistka stala skutečně spolehlivou sociální ochranou, je nutné zvolit správný typ pojištění. […]
Číst

ODŠKODNĚNÍ ZA NEHODU V NIZOZEMSKU

Češi, kteří byli bez vlastního zavinění zraněni při nehodě v Nizozemsku, mají nárok na odškodnění. To platí pro pracovní i dopravní nehody. A přestože se odškodnění za dopravní nehodu získává jiným způsobem než za pracovní úraz, obě dávky jsou vymahatelné. Když se vám v Nizozemsku stane nehoda, nemá cenu otálet. Rychlé kontaktování advokátní kanceláře je […]
Číst

Nehoda v Itálii?

Pokud se stanete účastníkem nebo svědkem vážné nehody v Itálii, při níž dojde ke zranění nebo úmrtí, je nezbytné zavolat příslušné složky. Tel. čísla 112 a 113 patří policii. Tel. číslo 118 je lékařská pomoc. Pokuste se zjistit jména a adresy všech účastníků a svědků nehody. Stejně důležité jsou údaje o pojišťovně, které najdete na […]
Číst

Odškodnění za dopravní nehodu ve Španělsku

Španělsko je jednou z oblíbených dovolenkových destinací Čechů, kteří se při cestách autem po jeho území občas stávají účastníky nehod. V tomto článku se proto pokusíme představit základní otázky týkající se řízení o odškodnění za nehodu ve Španělsku. Takzvanou „dopravní nehodou“ se rozumí událost, ke které dojde na veřejné komunikaci, obvykle při střetu motorových vozidel […]
Číst

ODŠKODNĚNÍ ZA NEHODU VE FRANCII

Pokud jste účastníkem silničního provozu ve Francii nebo se do Francie chystáte, ujistěte se, že víte, co dělat v případě nehody nebo poruchy. INFRASTRUKTURA VE FRANCII Pokud plánujete dočasný pobyt ve Francii, doporučujeme vám sjednat si pojištění vozidla ve Francii. Mělo by vám to posloužit, pokud budete chtít po případné nehodě vrátit vůz do své […]
Číst

Pracovní úraz v Belgii

Belgie je jedním z možných směrů ekonomické emigrace Čechů. Mnozí naši krajané se rozhodnou trvale se vázat k této dvojjazyčné zemi, jiní zde hledají lépe placenou příležitostnou práci. Ačkoli najít práci v Belgii obvykle není obtížné a její podmínky (zejména finanční) jsou mnohem lepší než v Čechách, problémy mohou začít, když dojde k pracovnímu úrazu […]
Číst

Jak funguje francouzské dědické právo?

Pokud máte ve Francii majetek, je velmi důležité sepsat závěť a zjistit, jak se ve Francii uplatňuje dědické právo a dědická daň. Je zřejmé, že se jedná o oblast práva, ve které se ne každý vyzná, a proto vám důrazně doporučujeme, abyste vyhledali odbornou radu nezávislého právníka ze společnosti Advokát v Evropě, který se dobře […]
Číst

Proč potřebuji k registraci dědictví v Kanadě právníka?

Formalizace závěti je proces, při kterém se dědictví rozdělí mezi vaše dědice. Samotný proces však může být zdlouhavý a plný složité terminologie. Není divu, že se mnoho rodin a správců pozůstalosti obrací na právníky, aby vyřešili případné problémy s dědictvím, které se během tohoto složitého procesu vyskytnou. Pravdou je, že zkušení odborníci na dědictví z […]
Číst

Co byste měli vědět o vyhrazenem podílu v Itálii?

Někdy jsou blízcí příbuzní zesnulého, kteří mají nárok na dědický podíl, ze závěti vynecháni. V takové situaci mohou poškození požadovat náhradu škody – tj. vyhrazený podíl. Jedná se o poměrně komplikovaný institut dědického práva, který je akceptován nejen v českém, ale i v evropském právu. Jaké jsou otázky týkající se závěti a dědictví v Itálii? […]
Číst